به گزارش جهان صنعت نیوز:  بر اساس آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ، در هشت ماهه امسال میزان تولید کل مقاطع طویل فولادی (تیرآهن، میلگرد، ناودانی، نبشی وسایر مقاطع) و آهن اسفنجی کمترین میزان کاهش تولید را داشته‌اند.   در این مدت به ترتیب هفت میلیون و ۳۸۶ هزار تن مقاطع طویل فولادی تولید شده است که نسبت به هفت میلیون و ۶۲۳ هزار تن تولیدی طی هشت ماه سال گذشته سه درصد افت تولید داشته است.  

تولید آهن اسفنجی نیز در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به همین میزان (سه درصد) کاهش یافته و از ۲۰ میلیون و ۷۰۴ هزار تن در مدت مشابه سال گذشته به ۲۰ میلیون و ۶۸ هزار تن طی مدت مذکور سال جاری رسیده است.

از ابتدای سال جاری تولید محصولات فولادی نیز معادل ۱۲ میلیون و ۹۱۳ هزار تن ثبت شده که نسبت به میزان تولید آن در مدت مشابه سال گذشته (۱۳ میلیون و ۸۸۳ هزار تن)، هفت درصد کمتر است.

همچنین در این مدت ۱۸ میلیون و ۵۲۹ هزار تن شمش فولادی (اسلب، بیلت و بلوم) تولید شده است که نسبت به ۲۰ میلیون و ۵۹۷ هزار تن تولید شده در مدت مشابه سال ۱۳۹۹، کاهش ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد.

در نهایت میزان تولید کل مقاطع تخت فولادی (ورق گرم، ورق سرد و ورق پوششدار) نیز از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه به پنج میلیون و ۵۲۷ هزار تن رسیده است که نسبت به شش میلیون و ۲۶۰ هزار تن تولیدی آن در هشت ماهه ابتدایی سال گذشته، ۱۲ درصد کاهش یافته است که بیشترین میزان کاهش تولید فولادی‌ها را در این مقایسه آماری تولید به خود اختصاص داده است.