به گزارش جهان صنعت نیوز:  فرشید پورحاجت با اشاره به جلسه دیروز با رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، اظهار کرد: در این جلسه موضوعات مختلفی در حوزه  صنفی انبوه‌سازان مورد بحث قرار گرفت.

وی با اشاره به این‌که نهضت ملی مسکن و فناوری‌های ساخت و ساز مسکن نیز مطرح شد، افزود: یکی دیگر از مباحث مطرح شده دیروز حضور انبوه‌سازان در برنامه ساخت 4 میلیون واحده مسکونی بود که مقرر شد کانون سراسری انبوه‌سازان برنامه اجرایی خود را تا ده روز آینده در این زمینه به وزارت راه و شهرسازی ارسال کند.

وی یادآور شد: موضوع تفاهم در حوزه اجرای نهضت ملی مسکن نیز مورد بحث قرار گرفت.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور همچنین از طرح موانع و مشکلات پیش روی فعالیت بخش خصوصی کشور در حوزه ساخت و ساز مسکن در جلسه دیروز با رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی و برخی معاونان وی خبر داد.