به گزارش جهان صنعت نیوز:  به نقل از صداوسیما، حسن رضایی فر گفت: رویدادهای فضای کشوری به طور معمول به سازمان هواپیمایی کشوری گزارش شده و دریک کارگروه تخصصی خود بررسی می‌شود.

وی افزود: گزارش‌ها یا از طریق شرکت‌های هواپیمایی و یا مرکز کنترل هوایی کشور اعلام می‌شود و خبری که دیروز درباره رویداد هواپیمای پاکستانی منتشر شد صحت ندارد و این خبر از سوی سخنگوی هواپیمایی پاکستان به صورت غیر عادی و غیر تخصصی اطلاع رسانی شده است.

رضایی فر گفت: مسئولیت بررسی این رویداد با سازمان هواپیمایی کشوری ایران است که باید به سازمان هواپیمایی کشوری پاکستان اعلام شود.

مدیر کل دفتر بررسی سوانح وحوادث سازمان هواپیمایی کشوری افزود: در پی دریافت این خبر، اقدامات مقتضی برای دریافت اسناد مرکز کنترل فضای کشور صورت پذیرفت و موضوع در کارگروه حوادث ترافیک هوایی دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری بررسی می‌شود و هرگونه نتیجه گیری قبل از نظریه این کمیته، معتبر نیست.

بیشتر بخوانید:

رضایی فر افزود: بررسی اولیه مدارک فضای کشور نشان می‌دهد ادعای سخنگوی شرکت هواپیمایی پاکستانی صحیح نبوده و به همین دلیل باید گزارش خلبان پرواز شماره ۲۱۱ پاکستانی بررسی شود که علت برداشت ناصحیح از مجوز واحد کنترل پرواز ایران و خطای ایشان چه بوده است.

به گفته این مقام مسئول در سازمان هواپیمایی کشوری، بر اساس مقررات بین‌المللی مسئولیت بررسی رویدادها؛ نهاد بررسی سوانح و حوادث ایران بوده که نتیجه گیری را با مستندات اعلام نماید و سایر نظریه‌ها بدون اشراف به مدارک معتبر نیست.

وی تاکید کرد: هماهنگی و رابطه خوبی مابین دو سازمان هواپیمایی کشوری ایران و پاکستان وجود دارد و تنها ادعای سخنگوی یک شرکت هواپیمایی ملاک نظریه تخصصی مابین دو مرجع نخواهد بود.