به گزارش جهان صنعت نیوز:  در همین چند ماه تازه‌سپری‌شده از فعالیت دولت سیزدهم شعارهای دهان‌پرکنی داده شده که اقتصاد را این گونه از چاهی که روحانی برایش کنده بود بیرون می‌آوریم و چنین می‌کنیم و چنان می‌کنیم. هواداران افراطی دولت سیزدهم که بیشتر از بغض دولت پیشین با این دولت دوستی نشان می‌دهند نیز بی‌ترمز پیش رفته و  با برجسته کردن آمارهایی از رشد‌های بخش‌های اقتصادی ذهن‌ها را گمراه می‌کنند و به چشم گردانندگان کشور خاک می‌پاشند.

مدیران دولت سیزدهم نیز بدون اینکه توجه کنند دولت یک کلیت واحد است و باید همه اعضای دولت با هماهنگی و انسجام کلیت اقتصاد را به پیش رانند هر کدام از کامیابی در جزیره خود سخن می‌گویند. اما برخی از واقعیت‌ها بر زبان مدیران جاری نشود و شاید مسوولان نهادهای قدرت نیز آنها را در لابه‌لای حرف‌ها و نوشته‌های مردانی که در بخش خصوصی مسوولیت دارند نمی‌شنوند. به طور مثال و بر اساس نوشته رییس اتاق تهران که در سایت این اتاق منتشر شده دو آمار گوناگون از دو بخش اصلی اقتصاد ارائه شده است که ناراحت‌کننده است. آماری که او از وضعیت بانکداری داده و با صراحت تاکید می‌کند «مطابق با آمارهای ارائه‌شده از سوی وزارت اقتصاد گزارش اخیر وزارت امور اقتصادی و دارایی از صورت‌های مالی بانک‌های دولتی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نشان‌دهنده زیان انباشته گسترده این بانک‌هاست.»

اما آمار ارائه‌شده از سوی خوانساری درباره صادرات بسیار تلخ است‌. او نوشته است: «گزارش‌های رسمی نشان می‌‌دهد صادرات کالا و خدمات ایران در سال ۱۳۹۰ و به قیمت‌‌های ثابت سال ۱۳۹۵ حدود ۲۵۳ هزار میلیارد تومان بوده که در سال۱۴۰۰ به ۲۲۲هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده که رقمی کمتر از سال۱۳۹۰ است. میانگین رشد واقعی سالانه صادرات کالا و خدمات طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ منفی ۲۹/۱ درصد بوده است. بحث صادرات یک موضوع اساسی بوده و اگر قرار است کشور توسعه پیدا کند، قطعا باید به این موضوع اهمیت بیشتری بدهیم.» به نظر می‌رسد دولت سیزدهم نباید بدون دقت کارشناسانه آمار دهد و توجه داشته باشد  امیدوارسازی با ارائه آمارهای غیرواقعی آسیب‌های بیشتری دارد ازجمله کاهش ضریب اعتماد عمومی به اطلاعات رسمی. این وضعیت موجب می‌شود شهروندان حتی جایی که باید به کمک نهادهای قدرت بیایند نیز با استناد به وعده‌های محقق‌نشده و آمارهای غیرکارشناسانه پای در این راه ننهند.