به گزارش جهان صنعت نیوز: بر پایه آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، در یک ماه منتهی به خردادماه سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته (سال ۹۸)،  قیمت هر کیلوگرم برنج طارم اعلاء به طور میانگین ۲۵ هزارو ۶۵۶ تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۷.۸ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین در همین مدت قیمت هر کیلوگرم برنج داخلی هاشمی درجه یک ۲۴ هزار و ۹۱۵ تومان با رشد ۷.۲ درصد و برنج تایلندی (غیر از هومالی) هفت هزار و ۷۴۳ تومان با رشد ۳.۴ درصدی بوده است.

قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی (مخلوط) در خردادماه سال ۹۹ به صورت میانگین ۹۲ هزار و ۸۵۱ تومان با کاهش ۳.۶ درصد و گوشت گوساله  ۷۶ هزار و ۶۹۵ تومان کاهش ۱۳.۳ درصد است.

متوسط قیمت هر کیلوگرم شکر سفید در خردادماه سال ۹۹  به ۶ هزار و ۹۴۸ تومان و قیمت هر بسته شکر ۹۰۰ گرمی ۶ هزار و ۹۵۲ تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۸.۱ درصد و ۲.۲ درصد رشد را نشان می‌دهد.

همچنین بهای هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه در خردادماه سال ۹۹ نزدیک ۱۲ هزارو ۵۴۹ تومان  است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (سال ۹۸) ۹ درصد رشدداشته است.

براساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، در خرداد ماه سال ۹۸ قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی درجه یک ۱۱ هزار و ۱۸۳ تومان، برنج طارم اعلاء ۲۳ هزارو ۷۹۸ تومان، برنج داخلی هاشمی درجه یک ۲۳ هزار و ۲۳۱ تومان،   برنج تایلندی (غیر از هومالی) هفت هزار و ۴۸۹ تومان،  گوشت گوسفندی (مخلوط) ۹۶ هزار و ۲۷۹ تومان، گوشت گوساله ۸۸ هزار و ۴۴۶ تومان،  شکر سفید ۶ هزار و ۴۲۸ تومان و شکر بسته ۹۰۰ گرمی ۶ هزار و ۸۰۴ تومان و گوشت مرغ تازه ۱۱ هزار و ۵۱۰ تومان بوده است.