به گزارش جهان صنعت نیوز:  مجموع بارش‌های کشور از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه۹۸) تا پانزدهم تیرماه به رقم ۳۰۶.۷ میلیمتر رسید و این درشرایطی است که پارسال و در همین بازه زمانی ۳۳۵ میلیمتر بارندگی ثبت شده بود که نشان از کاهش هشت درصدی بارش‌های امسال با پارسال است. افزایش 

میزان بارش‌های کل کشور درعین حال نسبت به متوسط میانگین دوره ۵۱ ساله که ۲۳۹.۶ میلیمتر بارندگی داشته‌است با رشد ۲۸ درصدی همراه شد.

روند بارش‌های امسال کل کشور نشان می‌دهد از مجموع ۶ حوضه آبریزاصلی کشور تنها دو حوضه مرزی شرق و فلات مرکزی که همواره در سال‌های اخیر جزو کم بارش‌ترین حوضه‌های آبریز بودند با رشد همراه شده‌اند که نوید رونق کشاورزی برای مردمان ساکن در مناطق تحت پوشش این حوضه‌های آبریز است.

میزان بارش‌های فلات مرکزی از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه۹۸) تا پانزدهم به ۲۲۸.۵ میلیمتر رسید درحالی که پارسال این حوضه ۲۱۲.۱ میلیمتر بارندگی داشت که مقایسه بارش‌های دوسال آن رشد مثبت را نشان می‌دهد.

وضعیت بارش‌ها در حوضه آبریز مرزی شرق هم نشان‌دهنده‌ آن است که درسال آبی جاری و تا پانزدهم تیر به میزان ۱۴۶.۶ میلیمتر بارندگی در این حوضه اتفاق افتاده که نسبت به مدت مشابه پارسال که فقط ۱۱۲.۹ میلیمتر بارندگی داشت رشد ۳۰درصدی دارد.

سایر حوضه‌ها کاهش بارش

وضعیت بارش‌ها در حوضه آبریز دریای خزر بیانگر آن است که از ابتدای سال آبی جاری تا پانزده تیر ۴۳۵.۸ میلیمتر بارندگی در این حوضه اتفاق افتاده که در مقایسه با میزان بارش‌های آن در پارسال که ۵۲۸.۹ میلیمتر بود رشد منفی را نشان می‌دهد.

میزان بارش‌های حوضه خلیج فارس و دریای عمان هم از ابتدای سال آبی جاری تا پانزدهم ۴۴۰.۹ میلیمتر است که پارسال در همین بازه زمانی ۵۳۱.۶ میلیمتر بارندگی داشت و رشد منفی را دارا شده است.

حوضه آبریز دریاچه اورمیه هم نسبت به پارسال با کاهش بارش‌ها روبرو شده است به گونه‌ای که تا پانزده تیرماه امسال ۳۵۲.۳ میلیمتر بارندگی دارد درحالیکه پارسال بارش‌های آن به ۴۹۰.۵ میلیمتر بالغ شده بود.

وضعیت بارش‌های حوضه آبریز قره قوم هم در مقایسه با سال آبی پارسال و تا پانزدهم تیر آن با کاهش هشت درصدی روبرو شده است.

بیشتر بخوانید...
افزایش ۱.۶ درصدی تردد در محورهای برون‌ شهری
۰/۵ ( ۰ نظر )