جهان صنعت- جلال جلال شکوهی، صبح پنجشنبه در حاشیه کنفرانس یکروزه اکوی قلب جنین، که در مرکز همایش های پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد، به مشکلات مراکز رادیولوژی کشور در تامین هزینه ها و تهیه دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز تصویربرداری پزشکی، اشاره کرد.

وی افزود: با توجه به پایین بودن تعرفه و پشتیبانی نامناسب بیمه ها که همیشه بدهکار هستند، ما برای تهیه تجهیزات و مواد مصرفی در مراکز رادیولوژی دچار مشکل هستیم.

جلال شکوهی گفت: مراکز رادیولوژی کشور در تامین و انتقال ارز مورد نیاز برای تهیه تجهیزات و مواد مصرفی تصویربرداری پزشکی، دچار مشکل هستند و مانده ایم چکار کنیم.

وی به افزایش زمان استهلاک دستگاه های تصویربرداری پزشکی به دلیل نبود نقدینگی اشاره کرد و افزود: در شرایط کنونی که این مراکز با مشکل نقدینگی مواجه شده اند، به ناچار زمان استهلاک دستگاه ها و تجهیزات، از ۷ سال به ۱۰ سال و بعضا ۱۵ سال افزایش یافته است.

رئیس انجمن رادیولوژی ایران، گفت: وزارت بهداشت می گوید افرادی که بالای ۱۵۰ کیلو وزن دارند نیز برای خدمات تصویربرداری پزشکی پذیرش شوند، در حالی که دستگاه های قدیمی، محدودیت وزنی دارند. اما دستگاه های تصویربرداری پزشکی جدید، این محدودیت را ندارند.

بدهی بیمه ها به مراکز پزشکی و تشخیصی از جمله مراکز رادیولوژی و گران شدن ملزومان مورد نیاز این مراکز موجب کمبود نقدینگی و مشکلات اقتصادی این مراکز شده است، ضمن اینکه مشکلات اقتصادی مردم در مواردی مراجعه به این مراکز را در بخش خصوصی کاهش داده و مراکز دولتی را شلوغ کرده است.

۰/۵ ( ۰ نظر )