به گزارش جهان صنعت نیوز: به نقل از سازمان ملی زمین و مسکن، احمد اصغری مهرآبادی با اشاره به اجرای تفاهمنامه سه جانبه وزارت راه و شهرسازی، وزارت دفاع و پشتیبانی و ستاد کل نیروهای مسلح در ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها گفت: از ۱۰ استان برتر در اجرای مفاد این تفاهمنامه تقدیر شده است.

وی افزود: مقدمات امضای این تفاهمنامه از سال ۹۷ آغاز شد و بر اساس این تفاهمنامه ۴۸ هزار هکتار از اراضی در اختیار ارگان‌های مختلف مرتبط با ستاد کل نیروهای مسلح تعیین تکلیف شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی اجرای این تفاهمنامه را یکی از مواردی خواند که در ارزیابی عملکرد سال ۹۹ ادارات کل راه و شهرسازی مؤثر بوده است.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تأمین زمین برای اجرای طرح‌های تولید مسکن را مهمترین اولویت این سازمان در تحقق وظایفش خواند و اظهار داشت: تدوین تفاهمنامه های مشترک بین نهادهای حاکمیتی یکی از راهکارهای مؤثر برای تأمین زمین است.