به گزارش جهان صنعت نیوز: به نقل از توزیع نیروی برق استان تهران، تیموری اظهار داشت: از آغاز مقابله با ماینرهای غیر مجاز حدود ۲۴ هزار ماینر در سطح استان تهران کشف و جمع آوری شده که به استناد گزارش پلیس اقتصادی کشور حدود ۲۲ درصد کشفیات ماینر غیر مجاز در کشور متعلق به استان تهران بوده است.

وی افزود: در نتیجه اقدامات انجام شده در حوزه مقابله با رمز ارزها، حدود ۴۶ مگاوات از بار شبکه کاهش یافته و از حدود ۴۳ میلیون کیلووات هدر رفت انرژی جلوگیری و ۵۵۰ میلیارد در آمد ریالی حاصل شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص مقابله با رمز ارزها به آموزش‌های ویژه نحوه شناسایی استخراج رمرز ارز برای مأمورین قرائت و مامورین تست و بازرسی، ایجاد حساسیت در مقامات انتظامی و قضایی سطح استان و افزایش همکاری نهادهای مرتبط، پایش مستمر کنتورها و بررسی مصارف مشترکین با دیماند بالا، انجام بازدیدهای میدانی و برگزاری طرح‌های جهادی با استفاده از گروه‌های عملیاتی اشاره کرد.

وی در ادامه با اشاره به برخی چالشهای موجود در حوزه رمز ارز خواستار همکاری مقامات قضایی برای عدم ترخیص رمز ارزهای غیر مجاز تا پایان تابستان و الزام به پرداخت هزینه انرژی مصرفی شرکتهای توزیع برق برای ترخیص ماینرها شد.

تیموری: همچنین بر لزوم بازنگری درصدور جواز تاسیس و ذکر مکان استخراج رمز ارز، استعلام مقامات قضایی از وزارت صمت برای رهگیری دستگاه‌های مجاز تا محل نصب، لزوم پروانه بهره برداری به همراه جواز تاسیس برای مزارع استخراج مجاز، ورود پلیس فتا و رسانه ملی برای آگاه سازی عموم مردم در خصوص ریسک‌های بالای سرمایه گذاری در مبادله رمز ارزها و همکاری وزارت ارتباطات با شرکت‌های زیر مجموعه برای شناسایی محل‌های استخراج رمز ارز به عنوان پیشنهادهای راه گشا برای مقابله هدفمند تر با تولید رمز ارزها غیر مجاز تاکید کرد.