به گزارش جهان صنعت نیوز:  جواد وفابخش در حاشیه بازدید از مزارع غلات و حبوبات سایت جهش تولید در مرکز خدمات ذولبین شهرستان هشترود، با اشاره به بهبود وضعیت و افزایش تولید محصولات دیم از طریق تغییر ارقام، افزایش ضریب نفوذ ارقام در مزارع کشاورزی، ترویج و توسعه استفاده از کودهای شیمایی و آلی و هم‌چنین عملیات کشاورزی حفاظتی، افزود: امسال به عنوان سال اول اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها، سال مبنا و مقایسه و شروع عملیات گسترده در مزارع کشور ایران است.

وی گفت: آنچه که امروز در کشور در جهت رونق بخش کشاورزی اهمیت دارد، تقویت دیمزارهای کشور با استفاده از آب سبز است.

وی با تاکید بر استفاده از آب سبز در مزارع، گفت: آنچه که امروز در کشور در جهت رونق بخش کشاورزی اهمیت دارد تقویت دیمزارهای کشور با استفاده از آب سبز است و این طرح به دنبال حصول کشاورزی حفاظتی، به کار بردن اصول علمی برای تغییر ارقام و سایر عملیات زراعی است تا بتواند وضعیت بهتری را برای مردم و کشاورزان منطقه به وجود آورده و زنجیره تولید و عرضه را تقویت کند.

به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی، وفابخش با بیان این‌که طبق برنامه ریزی خرید و پرداخت حق کشاورزان توسط شرکت بازرگانی دولتی ادامه خواهد داشت، گفت: حدود ۱۳ استان کشور با وضعیت متوسط و بقیه استان‌ها با خشکسالی مواجه هستند.