به گزارش جهان صنعت نیوز:  بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، همچنین میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون طی ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۸:۳۰ امروز بر روی شاخص ۶۸ در شرایط سالم بود.

در همین مدت، غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون با شاخص ۴۷، ازن با شاخص ۲۴، دی اکسید نیتروژن با شاخص ۶۷ و منواکسید کربن با شاخص ۲۸ بوده است.

دانشگاه پونک و شهید بهشتی منطقه ۱ صدر نشین هوای پاک

بر این اساس،ایستگاه‌های پونک با شاخص ۴۱ و دانشگاه شهید بهشتی منطقه ۱ با شاخص ۴۸ طی ۲۴ ساعت گذشته از لحاظ آلایندگی ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون کمترین آلایندگی را به ثبت رساند.

فرمانداری شهر ری منطقه ۲۰ در شرایط سالم

همچنین ایستگاه‌های فرمانداری شهر ری منطقه ۲۰ با شاخص ۹۵، پارک قایم منطقه ۱۸ با شاخص ۸۶ و پارک سلامت منطقه ۱۴ با شاخص ۷۸ از لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون بیشترین آلایندگی را ثبت کردند.

شاخص کیفیت هوا معیاری برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سلامت افراد است که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک یا سبز، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط قابل قبول یا زرد، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس یا نارنجی، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم برای همه یا قرمز، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم یا بنفش و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک یا ارغوانی تعیین شده است.

۱۸۵ روز هوای سالم در تهران

از ابتدای امسال ۱۵ روز هوای پاک، ۱۸۵ روز هوای قابل قبول یا همان سالم و ۹۱ روز هوای ناسالم برای گروه های حساس و ۱۵ روز ناسالم برای همه گروه ها در تهران به ثبت رسیده است.