به گزارش جهان صنعت نیوز: حمیدرضا امام قلی تبار،بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره مشکلات کارگران گفت: در یکی دو دهه اخیر جامعه کارگری کشورمان به دلایل مختلف، مشکلات بی شماری را تجربه کرده است.با توجه به اینکه این قشر به همراه افراد تحت تکفل خود بیش از نیمی از جمعیت کشورمان را شامل میشوند، بنابراین بررسی و حل چالش های این قشر یعنی کاهش دغدغه های اکثریت جامعه که متأسفانه این امر تاکنون محقق نگردیده است.

وی ادامه داد: وجود مشکلات بالادستی این قشر که عدم امنیت شغلی،عقب ماندگی مزدی،افزایش فقر از جمله ی آن است و  نیازمند اراده دولت ومجلس بوده  و مستزلزم اصلاح و یا ایجاد زیرساخت های مورد نیاز میباشد مشکلات پایین دستی جامعه کارگری هم به وفور در زندگی روزمره ی این قشر مشهود است که صرفاً با نظارت دستگاههای زیربط به حداقل میرسد که در بخش بهداشت و درمان به مواردی از آن اشاره میگردد.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور افزود: با اجرای طرح حذف دفترچه ها در مراکز درمانی،آزمایشگاهها و داروخانه ها اگرچه که در ظاهر میبایستی انتظار داشت که فرآیند دریافت خدمات برای خدمت گیرندگان بهتر شود اما متاسفانه برخی خبرها نشان از خروجی معکوس برای بعضی مراجعه کنندگان کارگر دارد. عدم استقرار برخی مراکز خصوصی به سامانه استعلام اعتبار بیمه تامین اجتماعی از روی عمد. در مواردی باوجود استقرار سامانه به بهانه قطع بودن ارتباط سیستم با سرور تامین اجتماعی باز هم از روی عمد و یا سهوی باعث پرداخت هزینه مضاعف به صورت تعرفه ی آزاد برای مراجعه کنندگان عمددتاً کارگر شده است که از هنگام اجرای طرح یاد شده انتقاداتی از سوی این قشر مناطق مختلف کشور را بدنبال داشته است.مجبور شدن این افراد برای استفاده از مراکز درمانی و آزمایشگاهی و داروخانه های خصوصی و پرداخت هزینه های یاد شده به نرخ آزاد در شرائط بحرانی کرونا که مراکز دولتی با سیل عظیم مراجعه کنندگان و محدودیت مواجهه میباشند را اجتناب ناپذیر کرده است .

امام قلی تبار بیان کرد:مشکل دیگر جامعه کارگری در بحث درمان خرید برخی اقلام دارویی تشخیصی صرفاً بیمارستانی است که برای تشخیص بیماری کارگران و افراد تحت تکفل آنان برای فرآیند ام آر آی ، سی تی اسکن و غیره میباشد که میبایستی همراه با تزریق انجام گردد. متأسفانه این داروها در بیمارستانها و مراکز درمانی در دسترس نبوده و آنان را مجبور میکند، بواسطه ی نیاز خود با ده ها برابر قیمت نرخ بیمارستانی از فروشگاه های خصوصی لوازم پزشکی و داروخانه ها تهیه نمایند.

وی ادامه داد: اینکه چرا یک داروی بیمارستانی در مراکز مربوطه موجود نبوده ولی در مراکز خصوصی با قیمتی گزاف به راحتی در دسترس است چالشی است که خدمت گیرندگان از آن به عنوان مشکلی اساسی برای درمان بیماری خود از آن یاد می کنند.در هرصورت اگرچه با ورود بیماری کرونا در خانواده ها  علی الخصوص جامعه ی کارگری را با افزایش هزینه های بهداشتی و درمانی مواجه نموده است، اما موضوع حذف دفترچه های تامین اجتماعی و عدم دسترسی داروهای مورد نیاز تشخیصی بیمارستانی هزینه ی مضاعفی در کنار مشکلات کرونا برآنان تحمیل میکند که در سایه عدم نظارت ارگان های نظارتی بوجود آمده است.امید است موارد یاد شده فوق به راحتی با نظارت مسئولین مربوطه حتی در سطوح استانی و شهرستانی به راحتی قابل حل و فصل خواهد بود که متاسفانه تاکنون میسر نشده است.