پیش نویس قوانین و مقررات حوزه پهپادهای غیرنظامی با عنوان «مقررات وسایل پرنده هدایت پذیر از دور (پهپاد) CAD ۹۰۶۰» در تارنمای سازمان هواپیمایی کشوری به نشانی https://www.cao.ir/rules_and_regulation در بخش مقررات پیشنهادیِ وب سایت این سازمان قرار گرفت.

بهره برداران و فعالان حوزه پهپادهای غیر نظامی می‌توانند نسبت به ارسال نقطه نظرات خود از طریق بخش «نظرات پیشنهادی» سامانه قوانین و مقررات اقدام کنند.

بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور در آبان ماه سال گذشته، کلیه فعالیت‌های پهپادهای غیر نظامی اعم از صدور مجوز فعالیت، واردات، تولید، بهره‌برداری، ثبت، نصب پلاک، صدور گواهینامه پروازی، تعمیرات و … را سازمان هواپیمایی کشوری عهده دار خواهد بود و هیچ مرجعی اعم از حقیقی یا حقوقی مجاز به صدور مجوزهای مذکور و یا تشکیل سامانه و فعالیت در این حوزه نیست.

سازمان هواپیمایی کشوری نیز پس از این مصوبه شورای امنیت کشور اعلام کرد: بر اساس ماده ۱۶ قانون هواپیمایی کشور، حق تعقیب کیفری متخلفان از سوی این سازمان محفوظ خواهد بود.