به گزارش جهان صنعت نیوز:  جواد حق شناس افزود: در طرح اقدام ملی مقرر شد، دولت ۴۰۰ هزار واحد مسکن بسازد که سهم بنیاد مسکن ۱۳۸ هزار واحد تعیین شد، از میان متقاضیانی که ثبت نام کردند و پرونده آن‌ها پایش شده است، حدود ۵۰ هزار نفر تأیید و به بانک معرفی شدند و این تعداد مبلغ اولیه را نیز پرداخت کردند.

حق شناس گفت ۴۲ هزار نفر از این تعداد ساماندهی و تأمین زمین شده است و در قالب گروه‌های بنیادساز و انبوه ساز تقسیم بندی کردیم که ساخت ۲۹ هزار واحد شروع شده و پیشرفت فیزیکی این طرح‌ها ۶ درصد است.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن درباره سیاست دولت جدید برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال نیز گفت: بنیاد آمادگی دارد تا بر اساس برنامه‌های وزیر راه و شهرسازی وظایف خود را انجام دهد و در همین زمینه برنامه‌ای شامل ساخت ۸۰ هزار واحدبا واگذاری و عرضه زمین و ساخت شهرک‌های جوان را نیز ارائه کرده ایم.