به گزارش جهان صنعت نیوز: فرشید پورحاجت افزود: همان طور که مستحضرید جامعه آماری بسیار بالایی از مهندسان در کشور ما فعال هستند و اگر تعدادشان را با استانداردهای جهانی در نظر بگیریم، از لحاظ نیروی انسانی، نیرویی بسیار مستعد در صنعت ساختمان، چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی در اختیار داریم. اما اینکه چرا تا به امروز این اتفاق صورت نگرفته است به نظر می‌رسد که ساختار مهندسی ما دچار یک روزمرگی در ابعاد مختلف شده است. در این خصوص انتظار می‌رود صنف کارگر و ناظران در امر توسعه صنعت ساختمان کشور فعالیت داشته باشند و این موضوع به عنوان اولویت در برنامه‌های کاری آنها گنجانده شود.

نیاز به عملیاتی شدن صنعتی‌سازی

پورحاجت ادامه داد: من اسم سازمان خاصی را نمی‌برم اما به طور خاص مشخص است که روی صحبتم با کدام گروه از سازمان‌هاست. امروز اگر بخواهیم نگاهی به صنعت ساختمان کشورمان داشته باشیم، در سال 74 پس از زلزله‌هایی که در رودبار و منجیل اتفاق افتاد، با تدوین قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به‌روزرسانی شد. چنان‌چه قانونی مصوب سال 74 را به عنوان یک قانون کاملا مترقی بنامیم که هست، می‌بینیم که تمامی این مبانی در جهت توسعه صنعت ساختمان، استفاده از فناوری و استفاده از صنعتی‌سازی به عنوان پایه در این قانون برنامه‌ریزی شده است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور افزود: حال بعد از گذشت 26 سال این اتفاق خوبی است که در صنعت ساختمان کشور خواهد افتاد. این خبر نوید آن را می‌دهد که در شرایط بسیار خاص و حاد صنعت ساختمان در کشور ما، صنعتی‌سازی به صورت عملیاتی دربیاید.

استقبال بخش خصوصی از طرح جدید

پورحاجت گفت: در هر صورت ما از جزئیات طرح خبر نداریم ولی تا ‌جایی که در رسانه‌ها دنبال کردیم، همین که قرار است مسکن و ساختمان به صورت کاملا صنعتی تولید شود، به نظر می‌رسد اتفاق میمونی باشد.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور ادامه داد: ما به عنوان بخش خصوصی از این اقدام استقبال می‌کنیم. چرا که بازگشت سرمایه برای تولیدکننده‌ها حائز اهمیت است. اینکه قادر باشیم دوره ساخت را نیز کاهش دهیم، به نظر نکته ‌بسیاربسیار مهمی می‌رسد. از همه مهم‌تر در این مدل سازه‌ها به طور خاص، نیروی انسانی کمتری به کار می‌رود و هزینه‌های تولید نیز به طبع آن کاهش پیدا می‌کند.

واکنش سازمان‌های مقصر در عدم توسعه صنعتی سازی

پورحاجت در خصوص سازمان‌هایی که منجر به عدم وقوع توسعه در صنعتی‌سازی حوزه ساختمان شدند، گفت: حال باید منتظر ماند و دید در مقام اجرا سازمان‌هایی که با به کارگیری سیستم‌هایی غیرتوسعه‌ای و غیررقابتی باعث شدند تا توسعه در صنعت ساختمان کشور صورت نپذیرد، آیا پذیرای این موضوع هستند یا خیر؟

او ادامه داد: این مساله‌ای است که به دست کسانی که برای این موضوع برنامه‌ریزی کرده‌اند، حل می‌شود. ما نیز به عنوان بخش خصوصی از این موضوع استقبال می‌کنیم.

ملزومات اجرای صنعتی‌سازی بخش ساختمان

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور همچنین افزود: یادمان باشد به استناد قانون، نهاد کنترل‌کننده شهرداری‌ها هستند و نهاد ترویج‌کننده مقررات ملی ساختمان، وزارت راه‌و‌شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند. بخش تولید نیز از فرمت‌هایی که این نهادها برنامه‌ریزی می‌کنند، تبعیت می‌کند.

پورحاجت در پایان گفت: به نظر می‌رسد که چنان‌چه قرار است این موضوع در کشور به صورت کلی دنبال شود، ابتدا لازم است سازمان‌هایی نظیر وزارت کشور، وزارت راه‌و‌شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان در رابطه با این بنا، به تکلیف قانونی موضوع، فرهنگ‌سازی کرده و ثانیا برای آموزش و استفاده بهینه از این نوع سازه‌ها برنامه‌ریزی داشته باشند.