به گزارش جهان صنعت نیوز: منابع تخصیصی تسهیلات تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) در سه بخش تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالان اقتصادی و کمک به نوسازی و جایگزینی ماشین‌آلات و طرح‌های که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، پرداخت می‌شود.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، این میزان تسهیلات به یک‌هزار و ۲۳۲ بنگاه و واحد تولیدی در ۱۲ ماهه پارسال پرداخت شده است.

بر این اساس در سال گذشته ۲ هزار و ۸۶۴ واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات برنامه تولید واشتغال (تبصره ۱۸) ثبت‌نام کرده بودند. پراکندگی پرداخت این تسهیلات در ۳۱ استان کشور و مناطق آزاد بوده است.

در این بازه زمانی همچنین یک‌هزار و ۲۴۷ فقره معرفی به بانک برای دریافت بیش از ۱۰۵ هزار و ۱۳ میلیارد ریال تسهیلات انجام شده است.

برپایه این گزارش، از ابتدای اسفندماه ۹۷ تا پایان اسفندماه پارسال هفت‌هزار و ۵۲۷ واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات برنامه تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) ثبت‌نام کرده بودند.

از این تعداد ۲ هزار و ۹۱۳ فقره معرفی به بانک برای دریافت بیش از ۲۱۹ هزار و ۲۵۳ میلیارد ریال تسهیلات انجام شده است.

همچنین از ابتدای اسفندماه ۹۷ تا پایان اسفندماه ۹۹، بیش از ۹۵ هزار و ۴۱۸ میلیارد ریال تسهیلات تبصره  ۱۸(برنامه تولید و اشتغال) به یک‌هزار و ۴۸۹ بنگاه و واحد تولیدی پرداخت شد.