به گزارش جهان صنعت نیوز:  سیاوش وکیلی با بیان اینکه اصولاً موضوع پذیرش و عدم پذیرش استعفای رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح نیست، گفت: مطابق قانون بازار سرمایه، موضوعی به نام پذیرش و عدم پذیرش استعفای رئیس سازمان بورس موضوعیت ندارد.

سخنگوی سازمان بورس افزود: مطابق با ماده ۶ و ۹ قانون، نیازی به پذیرش یا عدم پذیرش استعفا وجود ندارد و به محض اینکه استعفا نامه ثبت شود، نافذ خواهد بود و باید برای رئیس سازمان جایگزین تعیین شود. 

گفتنی است، مطابق ماده ۱۱ قانون بازار اوراق بهادار، در صورت برکناری، فوت و یا استعفای هر یک از اعضای هیأت‌مدیره، جانشین وی برای مدت باقی‌مانده، ظرف پانزده روز، به ترتیب مقرر در ماده (۶) این قانون، منصوب خواهد شد.

وکیلی در پاسخ به این سوال که اگر پذیرش یا عدم پذیرش استعفا طبق قانون مطرح نیست و صرفاً با تقدیم استعفانامه، موضوع تعیین جانشین موضوعیت پیدا می‌کند، چرا استعفانامه اول اقای قالیباف اصل منجر به تعیین جانشین برای وی نشد، توضیح داد: استعفانامه اول اقای قالیباف اصل ثبت رسمی نشده بود و در واقع وجهه قانونی پیدا نکرد؛ اگر ثبت رسمی می‌شد و وجهه قانونی پیدا می‌کرد، در همان برهه، مساله تعیین جانشین برای وی در دستور کار وزارت اقتصاد قرار می‌گرفت.