به گزارش جهان صنعت نیوز:  پانزدهمین محموله واکسن کرونا حاوی یک میلیون و ۱۱۰ هزار دوز واکسن وارد کشور شد.به نقل از گمرک، پانزدهمین محموله واکسن کرونا حاوی یک میلیون و ۱۱۰ هزار دوز واکسن، امروز پنجشنبه ۲۸ مردادماه، در فرودگاه امام خمینی (ره) به وزارت بهداشت تحویل داده شد.