به گزارش جهان صنعت نیوز:  در نامه قدردانی سعید نمکی از اکبر کمیجانی آمده است: بدینوسیله از حمایت های بی دریغ حضرتعالی و همکاران ارجمندتان با شرایط سخت و مضایق تحمیل شده بر آن مجموعه در تأمین ارز دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن در ایامی که همکاران ما شبانه روز درگیر مبارزه ای نفس گیر با پاندمی کرونا هستند، قدردانی می نمایم.

وی افزود: بی تردید آنان که در این روزگار سخت مدافعین سلامت و مردم ستم دیده از امواج بیماری را حمایت می کنند، در تاریخ این کشور جاودانه خواهند ماند. توفیق، عزت و تندرستی جنابعالی و همکاران عزیزتان را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.