به گزارش جهان صنعت نیوز:  قاسم جان بابایی روز سه شنبه در حاشیه جلسه کمیته علمی کشوری کووید ۱۹ در جمع خبرنگاران افزود: واکسن‌های ایرانی کرونا که در حال استفاده هستند، کمترین عارضه را دارند.

وی ادامه داد: اثربخشی آنها هم در بالین و هم در آزمایشگاه تایید شده است و به عبارتی آنها واکسن های اثربخشی هستند.

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توضیح داد: در کمیته علمی تاکید شد که واکسن های داخلی که اثربخشی آنها تایید شد و عوارض قابل چشم پوشی دارند، می توان هم در دز بوستر و هم دز سوم استفاده کرد.  

جان بابایی خاطرنشان کرد: اثربخشی مناسب واکسن های کرونا ایرانی مانند برکت و پاستوکووک را که مجوز استفاده اضطراری دریافت کرده اند، در جامعه مشاهده می کنیم.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر ظرفیت تولیدات داخلی واکسن کرونا قابل توجه است، گفت: زیرساخت ها فراهم شده تا واکسن مورد نیاز کشور تولید و خودکفا شویم.

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: دولت در شرایطی مجبور به واردات واکسن کرونا بود تا مردم از واکسیناسیون عقب نیفتند، اما با توجه به فراهم شدن زیرساخت های موجود در کشور، این مجموعه باید نیازهای کشور را برطرف کند.