به گزارش جهان صنعت نیوز:   از شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، در عین حال میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون طی ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۸ امروز بر روی شاخص ۷۰ در شرایط قابل قبول یا سالم قرار داشت.

در همین مدت، غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون از شاخص ۵۵ به ۵۱ و ازن از شاخص ۱۱۵ به ۸۸ کاهش پیدا کرده و منواکسید کربن از شاخص ۲۱ به ۲۹ و دی اکسید نیتروژن از شاخص ۵۹ به ۶۴ افزایش داشته است.

بر این اساس، ایستگاه‌های‌ شهرداری منطقه۱۱ با شاخص‌ ۱۴۵، اقدسیه(منطقه یک) و تربیت مدرس(منطقه۶) با شاخص ۱۳۹ و ستاد بحران(منطقه ۷) با شاخص ۱۳۴ بیشترین آلایندگی را در سطح مناطق شهر تهران طی ۲۴ ساعت گذشته داشتند.

همچنین ایستگاه‌های شهرداری(منطقه۱۶)، دانشگاه تهران(منطقه۶) و شهرری(منطقه۲۰) به ترتیب با شاخص‌های ۴۱، ۶۴ و ۶۵ کمترین آلایندگی را در این مدت داشتند.

شاخص کیفیت هوا (Air Quality Index = AQI) معیاری برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سلامتی افراد است که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط سالم (زرد و حدمجاز استاندارد یا حد سلامت)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم برای همه (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک (ارغوانی) تعیین شده است.

از ابتدای امسال ۲ روز هوای پاک، ۱۲۱ روز هوای قابل قبول یا سالم و ۲۸ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و یک روز هوای ناسالم به ثبت رسیده است.