به گزارش جهان صنعت نیوز:  مجید کیانپور امروز در سیزدهمین همایش قیر و آسفالت با اشاره به افزایش قیمت قیر گفت: در حال حاضر هزینه ساخت هر کیلومتر آزادراه در دشت به ۴۰ میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که نگهداری راه‌ها برای وزارت راه و شهرسازی در اولویت قرار دارد که مصرف قیر در آنها بالاست.

وی افزود: سال گذشته ۷۳ هزار کیلومتر پیمایش در شریان‌های اصلی کشور رخ داد که با بررسی‌های انجام شده، ۵۰ درصد این مسیرها از وضع مطلوب روسازی آسفالت برخوردارند و ۵۰ درصد نیازمند عملیات پیشگیرانه برای نگهداری راه‌ها هستند.

به گفته مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، ۳۵ هزار کیلومتر از راه‌های کشور نیازمند روسازی و نگهداری اضطراری هستند.

کیانپور با بیان اینکه در سال ۹۶ قیمت هر تُن قیر کمتر از ۹۰۰ هزار تومان بود، گفت: در حال حاضر قیمت هر تن قیر بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است. مجلس می‌گوید قیر رایگان به موقع به پروژه‌های عمرانی داده شود درحالی‌که مشکل جامعه مهندسی، شرکت راهسازی و دستگاه‌های عمرانی مانند سازمان راهداری و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل این است که قیر رایگان دیر به آنها داده می‌شود و تاکنون قیر رایگان به این دستگاه‌ها واگذار نشده است.

وی تأکید کرد: قیر باید در فصل مناسب راهسازی داده شود. در حال حاضر فرصت مناسبی برای عرضه قیر نیست. به آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک می‌گویند «برای نمونه‌برداری کیفیت قیر در کارگاه عمرانی حاضر باش ولی فصل سرما زمان مناسبی برای بررسی کیفیت قیر نیست».

مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک اظهار کرد: بر اساس مصوبه وزارت راه و شهرسازی، باید در همه پروژه‌های راهسازی شاخص IRI در آنها لحاظ شده باشد و بدون داشتن این فاکتور، پروژه نباید از پیمانکار تحویل گرفته شود.

کیانپور گفت: در حال حاضر روی کنترل کیفیت راهسازی کار می‌کنیم اما زمان آن رسیده که از روش‌های بهینه در هنگام ساخت بهره ببریم تا دچار اُفت کیفیت جاده و راه‌ها نشویم و نیازی به درزگیری راه‌ها بلافاصله بعد از ساخت نباشد.