به گزارش جهان صنعت نیوز: صدراله بمانا اظهار کرد: در راستای نوسازی ناوگان با شرکت ایران خودرو قراردادی منعقد کرده‌ایم که ۵۰۰۰ هزار دستگاه سواری کرایه را برای طرح نوسازی ناوگان بین‌شهری بسازد و تحویل دهد در این راستا تا کنون ۲۰۰۰ دستگاه به رانندگان بین‌شهری تحویل داده شده است.

وی با بیان اینکه ایران خودرو ۳۰۰۰ دستگاه دیگر نیز در این طرح تعهد دارد، افزود: اگر این شرکت خودرو ساز بتواند مابقی تعهدات خود را بسازد و تحویل دهد تسهیلات آن آماده است. می‌توانیم این طرح را ادامه دهیم.

مشاور رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در امور نوسازی ادامه داد: در قالب این طرح عمدتا سمند یا پژو به متقاضیان تحویل داده می‌شود و تا ۷۰ درصد قیمت آن را به رانندگان تسهیلات می‌دهیم. سود آن نیز ۱۲ درصد بوده که شش درصد آن را به عنوان یارانه سازمان راهداری پرداخت می‌کند.

بمانا با بیان اینکه این تسهیلات از محل منابع داخلی سازمان راهداری پرداخت می‌شود، گفت: مانند دیگر طرح های نوسازی ناوگان، شرط اصلی برای ورود به این طرح اسقاط کردن خودرو فرسوده از سوی متقاضیان است و دستگاه های متولی اسقاط خودرو بر این فرآیند نظارت کامل می‌کنند. همچنین اتحادیه مسافربری مسئول اجرای این طرح است.