به گزارش جهان صنعت نیوز: بیش از ۱۱ میلیون آمریکایی در پرداخت اجاره منزل خود عقب افتاده‌اند و ممکن است در ماه ژوئن و با خاتمه برنامه ملی حمایت از مستأجران با تخلیه اجباری مسکن روبرو شوند.

موافقان این برنامه حمایتی می‌گویند این بدترین زمان برای خاتمه یافتن این برنامه است و این می‌تواند به مالکان و صاحبان املاک آسیب بزند. ایالت‌ها هنوز باید ۴۵ میلیارد دلار تحت برنامه کمک به پرداخت اجاره بین مالکان توزیع کنند.

اجرای این برنامه حمایتی دوره کرونا باعث شده بود تا تعداد قرارهای صادر شده برای تخلیه اجبار مستأجران به شدت کاهش یافته و حتی کمتر از نصف تعداد مربوط به دوره مشابه سال قبل شد.

متخصصان می‌گویند تعداد موارد تخلیه اجباری با پایان این طرح سر به فلک خواهد کشید. ۱۵ درصد کل مستأجران آمریکا در پرداخت اجاره مسکن عقب افتاده‌اند. در این میان افراد رنگین پوست، کم درآمد کم و سالمندان، بیشتر در معرض خطر هستند.