به گزارش جهان صنعت نیوز:  «محمد باقر دری» روز سه شنبه تصریح کرد: براساس مفاد نقشه راه معدن و صنایع معدنی ایران که در سال ۹۷ به تصویب در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی رسیده، کلیه امور حاکمیتی مرتبط با اکتشاف از جمله مراحل شناسایی و پی جویی صرفا توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی انجام می شود.

وی افزود: بر اساس نقشه راه کلیه اطلاعات و داده های حاصل از فعالیت اکتشافی و پی جویی به شیوه برخط (on line) و بدون دریافت وجه در اختیار عموم قرار می گیرد و انجام این فعالیتها برای سایر معاونت و یا شرکت های وابسته به وزارت صنعت از جمله ایمیدرو، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و …ممنوع است.

دری اضافه کرد: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به جز در مواردی که بوسیله انعقاد قرار داد با بخش خصوصی، ایمیدرو و یا ….صورت می گیرد، اجازه ورود به اکتشافات عمومی (مراحل بعد از شناسایی و پی جویی) را ندارد. درعین حال موارد استثنا در این ارتباط را به شکل موردی وزیر صنعت تعیین خواهد کرد.

وی توضیح داد: بخش خصوصی می تواند از ابتدا تا انتهای مراحل اکتشاف را پس از سپری شدن مراحل قانونی انجام دهد.

پیش از این خداداد غریب پور معاون وزیر صنعت و رییس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرده بود، فعالیت اکتشـافی از برنامـه های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو) است و تـا سـال ۹۷ بالغ بر ۲۵۰ هـزار کیلومتر مربع توسـط این  سـازمان و با هماهنگـی وزارت صنعـت معدن و تجارت، سـازمان زمین شناسـی و اکتشـافات معدنـی و دیگـر ارکان ایـن حـوزه، تحـت فعالیت های اکتشـافی بـود.

وی گفته بود، از نیمـه دوم سـال ۹۷ بـا افـزوده شـدن ۴۰۰ هـزار کیلومتـر مربـع، اکنـون سـطح جدید اکتشـافات بـه ۶۵۰هزار کیلومتـر مربع رسـیده اسـت.  

برنامه امسال حفاری ۱۵۰ هزار متری   

 دری پیرامون برنامه امسال سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: رسیدن به حفاری ۱۵۰ هزار متری برای شناسایی محدوده‌های امید بخش معدنی، برنامه سازمان است و در قالب هدف جهش تولید طراحی شده است.

وی تصریح کرد: برنامه امسال در مقایسه با سال  ۹۸ افزایشی است و به میزان ۵۰ هزار متر رشد خواهد یافت و علاوه براین  ۱۰۰ هزار متر هم بیشتر از سال ۹۷ است.

تهیه نقشه های یک ۲۵ هزارم  

به گفته معاون اکتشاف سازمان زمین شناسی، تهیه نقشه های زمین شناسی کاربردی در مقیاس یک ۲۵ هزارم امسال به میزان  ۴۵۰ کیلومتر خطی برنامه ریزی شده که در مقایسه با سال ۹۸ به میزان ۲۰۰ کیلومتر افزایش خواهد یافت که در چارچوب نقشه راه معدن پیاده می شود.

وی اضافه کرد: قرار است امسال ۳۰۰ کیلومتر خطی نقشه تهیه شود که در مقایسه با عملکرد سال ۹۷ که ۱۰۰ کیلومتر پیش بینی شده بود، رشد سه برابری خواهد داشت.

برنامه نقشه های ژئوشیمیایی یک ۱۰۰ هزارم

دری بابیان اینکه یکی از محورهای پیش بینی شده امسال، تهیه نقشه های ژئوشیمیایی و هیدروژئوشیمیایی اکتشافی در مقیاس یک ۱۰۰ هزارم است، گفت: یگونه ای برنامه ریزی شده تا ۲۵ برگه از این نوع تهیه شود و افزایش پنج برگی در مقایسه با سال ۹۷ خواهد داشت.

۱۳۰ برگ نقشه های ژئوشیمیایی

معاون سازمان زمین شناسی در ارتباط با برنامه امسال تهیه نقشه های ژئو شیمیایی گفت: قرار است ۱۳۰ برگ نقشه های ژئوشیمیایی و هیدروژئوشیمیایی اکتشافی در مقیاس یک ۲۵ هزارم تهیه شود.

وی یادآور شد:تهیه نقشه های یاد شده در سال ۹۷ به رقم ۳۰ برگ رسید و پارسال هم برنامه تهیه ۷۰ برگ را پیش بینی کردیم. 

جمهوری اسلامی در بین ۱۰ کشور شاخص جهان از لحاظ شناسایی ۶۸ نوع ماده معدنی قرار دارد و با حدود ۶۰ میلیارد تن مواد معدنی که حدود ۴۰ میلیارد تن ذخیره قطعی است و بقیه احتمالی در رده پانزدهم دنیا جای گرفته است.