جهان صنعت نیوز|  حمیدرضا فدایی رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان‌های قرچک و ورامین در خصوص مبارزه با آفت ملخ کوهاندار در دشت ورامین اظهار داشت: از یک ماه قبل عملیات مبارزه با از ملخ‌ها در منطقه به وسعت ۱۸۰۰ هکتار آغازشده است.

وی گفت: اقدامات مبارزه با افت ملخ به‌صورت سالانه در این راستا انجام می‌شود و اقدام به شناسایی کانون شده است ولی با توجه به شرایط آب و هوایی امسال ملخ‌ها دیرتر از خانه‌ها خارج‌شده‌اند.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان‌های قرچک و ورامین تأکید کرد: مبارزه با ملخ‌ها، به دلیل خطرات زیست‌محیطی از یک ماه قبل آغازشده و از آفت‌کش استفاده‌شده و درنتیجه کنترل بهتری در مبارزه با این نوع از ملخ‌ها خواهیم داشت تا پوشش گیاهی منطقه دچار تلفات کمتری شود.

فدایی خاطرنشان کرد: این پروژه درحال‌ توسعه انجام است و تا یک ماه دیگر مبارزه با این نوع آفت ادامه خواهد داشت‌ و امسال طغیان ملخ‌ها کمتر از سال‌های گذشته بوده و با توجه به اقدامات انجام‌شده است.

وی در پایان گفت: طبق برنامه‌ریزی اداره کل منابع طبیعی استان تهران ارسال آینده نیز تعداد ملخ‌ها کاهش خواهد یافت چراکه بیشترین فعالیت در این راستا انجام‌شده در حوزه‌های ابردژ و مکرش صورت گرفته است.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان‌های قرچک و ورامین تصریح کرد: هرساله در اوایل سال فرودین تا خرداد ماه مبارزه باملخ کوهاندار تاغ درتاغزارهای دست کاشت جهت حفظ تاغزار ها که در جهت تثبیت بیابان انجام می گردد وارتباطی با ملخ مهاجم ندارد.