به گزارش جهان صنعت نیوز:  گروه‌های اجتماعی شامل کشاورزان خرده‌پا‌‌، پیشه‌وران کم‌بضاعت‌، دبیران و آموزگاران‌، پرستاران و پزشکان عمومی‌، کارگران وکارمندان دولت و بازرگانان و کارخانه‌داران مطالبه‌های جورواجور از دولت‌ها ازجمله دولت سیزدهم دارند. خوبی کار این است که رییسی در دو سال تازه‌سپری‌شده با حضور در شورای مشترک سران قوا با تنگناهای کلان اقتصادی آشنا شده است و نیک می‌داند که ایران در چاه بزرگی افتاده است. وی در سخنرانی در مراسم تنفیذ خود با صراحت به مسائل کلان اقتصاد اشاره کرد و از دغدغه کسری بودجه نیز حرف زد.

نقطه اوج سخنان وی اما جایی بود که گفت به‌طور حتم برای رفع تحریم کوشش خواهد کرد. واقعیت این است که رییس دولت سیزدهم نیک می‌داند هزاران گره کوچک و بزرگ اقتصادی که در سال‌های تازه‌سپری‌شده و به ویژه در سال‌های اقتصاد جنگ‌زده ایران پدیدار شده‌اند ریشه در تحریم و پیامدهای آن دارد و در صورتی که تحریم‌ها بمانند و یا تشدید شوند، این گره‌ها باز نخواهند شد. اقتصاد ایران با یک کسری بودجه بزرگ 450 هزار میلیارد تومانی دست به گریبان است که از کمبود درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام سرچشمه می‌گیرد و تا زمانی که این کسری بودجه برطرف نشود بقیه مسائل حل نخواهند شد.  واقعیت این است که ابراهیم رییسی به عنوان رییس دولت نیک می‌داند پرکردن شکاف 450 هزار میلیارد تومانی بودجه که با دلار معادل بیست و دو هزار تومان، رقمی برابر با 20 میلیارد دلار است با احتساب توانایی‌های داخلی شناخته شده، به سادگی پرشدنی نیست و باید از راه صادرات نفت به شکل عادی به دست آید و این نیز تنها با رفع تحریم ممکن است. در صورتی که راه‌های شناخته شده پیشین برای رفع تحریم‌ها که دادن برخی امتیازها به طرف آمریکایی و گرفتن برخی امتیازها مسدود شده، حالا باید راه‌های تازه باز شود، راه تازه صلح هسته‌ای که گام نخست در راه رفع تحریم‌هاست بدون تردید با توجه به ذات نظام سیاسی آمریکا بدون درد و رنج و بدون سختی برای مقام‌های سیاسی نخواهد بود اما باید اندازه آن با میزان درد و رنج شهروندان در صورت ادامه تحریم‌ها، مقایسه شود. با احتمال قوی می‌توان ادعا کرد مدیران ارشد نظام ازجمله رییس دولت سیزدهم که پیش از این نیز به عنوان رییس قوه قضاییه داستان سختی زندگی شهروندان را شنیده‌ است، می‌داند هزینه – فایده ادامه تحریم برای اقتصاد کلان ایران در موقعیت امروز چگونه است.

تجربه سال‌های 1397 تا امروز نشان می‌دهد سناریوی ادامه تحریم و تشدید احتمالی آن از سوی آمریکا هزینه‌ای سنگین به ویژه روی دوش مردم و تهیدستان می‌اندازد که از توانایی آنها بیشتر است و بهمن‌وار پیش آمده و دست‌ها به جایی بند نخواهند شد. با توجه به اینکه دولت سیزدهم دست‌کم به ظاهر با مجلس و قوه قضاییه و سایر نهادها از نظر بن‌مایه ایدئولوژیک و نیز رفتار و گفتار در یک کاروان جا می‌شوند انتظار شهروندان رای داده به رییسی این است که داستان رفع تحریم واقعی باشد. راهبردها و روش‌ها و دادوستدهایی باید برگزیده شود تا ایران و آمریکا به نقطه‌ای برسند که نیازهای یکدیگر را پوشش بدهند‌. اگر این گونه شود، این بزرگ‌ترین رخداد قابل اعتنای تاریخ معاصر ایران خواهد بود و میلیون‌ها ایرانی بردبارانه اما شتابان دنبال پوشاندن لباس بر این رویا هستند. رییسی نیک می‌داند تا وقتی این گره بزرگ باز نشود بقیه گره‌های ایران نیز باز نخواهد شد. شهروندان ایرانی هر روز باید اخبار را رصد کنند و بینند رییسی این گره تحریم را با دست یا با دندان می‌خواهد باز کند.

  • نویسنده : احسان شادی