به گزارش جهان صنعت نیوز:  میزان مصرف برق بخش صنایع کشور که از ابتدای هفته جاری روند کاهشی را آغاز کرده بود، دوباره وارد کانال ۵ هزار مگاواتی شد.

روز جمعه گذشته مصرف برق بخش صنایع به رقم ۵ هزار و ۱۵۳ مگاوات رسید، اما پس از آن روند کاهشی را در پیش گرفت.

اما روز گذشته این روند تغییر کرد و میزان مصرف این بخش به پنج هزار و ۱۹ مگاوات افزایش یافت.

میزان مصرف برق در سایر بخش‌ها که از ابتدای هفته جاری روند کاهشی یافته بود روز گذشته ناگهان افزایشی شد و وارد کانال ۵۶ هزار و ۳۱۴ مگاوات شد.

اما این روند در ساعت ۲۱ شب گذشته دوباره تغییر کرد و میزان مصرف کاهش یافت و به ۵۵ هزار و ۸۳۵ مگاوات رسید.

میزان مصرف روزانه برق در روز گذشته نسبت به دوره مشابه پارسال که ۵۴ هزار و ۵۷۲ مگاوات بود، رشدی بیش از هزار مگاواتی داشت.