به گزارش جهان صنعت نیوز: یکی از بلند پروازانه ترین پروژه های بشریت در حال انجام است: مشارکت جدیدی بین هند و آلمان راه را برای خودروی برقی  Car Piهموار می کند، که انرژی خود را از محیط زیست به جای ایستگاه شارژ دریافت می کند و آن را کاملاً مستقل از برق ناعادلانه تولید شده توسط احتراق سوخت های فسیلی می کند.

این خبر هیجان انگیز از کنفرانس بین المللی مواد و پردازش الکترونیکی چند منظوره (MEMP 2021) در هند که به تازگی به پایان رسیده، رسانه ای شده است.

این پیمان، همکاری جدیدی بین مرکز علمی C-MET هند و گروه انرژی نوترینو، یکی از برترین موسسات تحقیق و توسعه مواد الکترونیکی در جهان ایجاد می کند. این تجارت آلمانی-آمریکایی مستقر در برلین دستگاهی را ساخته است که با استفاده از مواد کامپوزیتی مبتنی بر گرافن، انرژی محیط را به جریان الکتریکی تبدیل می کند.

این پیمان تحت حمایت دولت هند و سایر شرکا توسط C-MET، مرکز مواد فناوری های الکترونیکی مستقر در پونی هند امضا شد که بخشی از وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات  و دولت هند و گروه انرژی نوترینو است.  این پیمان راه را برای توسعه Car Pi با ادغام منابع مالی و فکری هموار می کند.

بر اساس این پیمان، این همکاری بر روی علم مواد، مواد الکترونیکی، مواد دو بعدی، تولید نقاط کوانتومی برای تبدیل انرژی و توسعه دستگاه های کاربردی متمرکز خواهد شد. بودجه اجرای این پروژه 2.5 میلیارد دلار برآورد شده است که معادل 2.12 میلیارد یورو است.

خودروی برقی Car-Pi، که نیازی به نیرو از ایستگاه های شارژ ندارد، محصول این همکاری است. منابع قدرت مستقل که در بدنه خودروی برقی ادغام شده اند، انرژی را از محیط جمع آوری کرده و نیروی محرکه تولید می کنند. Car Pi یک ماشین الکتریکی با منابع تغذیه DC داخلی مبتنی بر فناوری نوترینو فتوولتائیک معروف به «نوترینوولتائیک» است که با استفاده از نوترینوها و دیگر تابش های الکترومغناطیسی و حرارتی برق تولید می کند.

 

the electric car “Car Pi“

Neutrino Energy Group

Neutrino Energy Group CEO Holger Thorsten Schubart

the Neutrino Energy Group