به گزارش جهان صنعت نیوز: امیر هامونی از انجام عملیات بازار باز به ارزش حدود 62 هزار میلیارد تومان در جریان معاملات دوشنبه فرابورس خبر داد و گفت: در قالب توافق بازخرید اسلامی، بانک مرکزی و بانک‌های تجاری اقدام به معامله بیش از 684 میلیون ورقه مربوط به اوراق مالی اسلامی به ارزش قریب به 62 هزار میلیارد تومان کردند.

مدیرعامل فرابورس ایران با اشاره به اینکه آمار معاملات روزانه اوراق مالی اسلامی به تفکیک بازیگران آن در وب‌سایت فرابورس منتشر می‌شود، اعلام کرد: از امروز داده‌های مربوط به معاملات دولت نیز در بازار اوراق مالی اسلامی فرابورس منتشر شده است.

وی با بیان اینکه در معاملات دوشنبه 10 آبان‌ماه فرابورس، دولت هیچگونه پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی نداشته است، یادآور شد: از انتهای شهریورماه تاکنون دولت اوراقی در بازار به فروش نرسانده و افزایش ارزش معاملات در برخی روزها مرتبط با انجام عملیات بازار باز بوده است.

مدیرعامل فرابورس همچنین در پایان تاکید کرد: معاملات ریپوی اسلامی در نماد عمده اوراق رقم می‌خورد.