به گزارش جهان صنعت نیوز:  در این نشست با حضور داریوش اسماعیلی، معاون امور معادن و صنایع معدنی، رییس سازمان نظام مهندسی معدن، مدیران کل دفتر بهره برداری معادن و دفتر نظارت بر امور معدنی و سرپرست دفتر اکتشافات در محل وزارت صنعت انجام شد.

اسماعیلی در جلسه بررسی نحوه محاسبه حقوق دولتی مواد معدنی به صورت هوشمند اعلام کرد: این طرح در چارچوب اقدامات وزارت صنعت برای بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت در سال جهش تولید عملیاتی می شود.

پیش از این اعلام شده بود بالغ بر ۷۰ درصد حقوق دولتی معادن مربوط به استانهای یزد و کرمان است و ۳۰ درصد بقیه به دیگر استان‌ها اختصاص داشت.

جعفر سرقینی (معاون پیشین وزارت صنعت) گفته بود: حقوق دولتی اخذ شده از معادن مختلف استان‌های کشور رضایت بخش نبوده و بسیار ناچیز است و در گذشته نگرش درآمدی به حقوق دولتی معادن نبوده و بیشتر برای نظم و انضباط دادن به معادن این موضوع پیگیری می شد، اما امروز این بحث تغییریافته است.

اردیبهشت ماه جاری داریوش اسماعیلی معاون امور معادن و صنایع معدنی اعلام کرد: پارسال یکهزار و 871 میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن فعال اخذ شد.

تازه ترین آمار وزارت صنعت، گویای آن است که پنج هزار و 600 معدن فعال در سطح کشور وجود دارد که سال گذشته 410 میلیون تن مواد معدنی از آنها استخراج شد.