متن طرح سه فوریتی مجلس برای مقابله با اقدام آمریکا
متن طرح سه فوریتی مجلس برای مقابله با اقدام آمریکا

۲۱۵ نماینده مجلس طرح سه فوریتی با عنوان اعلام فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام را امضا کردند که این طرح به هیأت رئیسه تقدیم شده است.

جهان صنعت نیوز| متن این طرح به شرح زیر است:

«جمهوری اسلامی ایران ایالات متحده آمریکا را دولت حامی تروریسم و فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام و تمامی نیروهای وابسته به آن را گروه تروریستی می‌داند و این حق را به نیروهای مسلح تمامی کشورهای دنیا ارتش‌های آزادی بخش و جهادی می‌دهد که در برخورد با نیروهای نظامی و امنیتی ایالات متحده آمریکا در منطقه غرب آسیا اقدام متقابل نظامی کنند و در صورت دستگیری آنها را جهت مواجهه به کشور جمهوری اسلامی ایران تحویل دهد.

همچنین کلیه پایگاه‌ها و اموال و دارایی‌های ایالت متحده آمریکا و همپیمانانش در منطقه غرب آسیا فاقد مصونیت تلقی می‌شود و مصادره و تصاحب آنها حق مسلم کشورهای منطقه دانسته می‌شود.»

این طرح را فراکسیون امید مجلس تهیه کرده که به امضای ۲۱۵ نماینده رسیده است.

طرح دیگری را فراکسیون ولایی با قید دو فوریت برای مقابله با اقدام آمریکا تهیه کرده است که قرار است جداگانه در مجلس مطرح شود.