به گزارش جهان صنعت نیوز: بررسی آگهی های فروش املاک در محدوده شهرک غرب نشان می دهد برای خرید یک واحد  ۶۴متری، ۱۵ ساله باید حداقل متری ۵۱میلیون و ۵۶۰ هزار تومان و در نهایت ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بپردازید.

همچنین یک واحد ۸۳متری، ۱۳ ساله برابر با ۴ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان به عبارت بهتر متری ۵۲ میلیون تومان است.

در بلوار درختی نیز می توانید یک واحد ۶۴ متری، ۱۲ ساله را باقیمت ۵۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان بابت هر متر مربع و قیمت نهایی ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان خریداری کنید.

البته در شهرک‌غرب یک واحد ۱۵۰ متری ۱۵ ساله را با قیمت هر متر ۱۶۶ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان و قیمت نهایی ۲۵ میلیارد تومان آگهی کرده‌اند در حالی که در شجریان شمالی می توان یک واحد نوساز ۲۴۰متری را به قیمت ۱۱۶ میلیون و ۶۶۶ هزار تومان به ازای هر متر مربع و با قیمت کل ۲۸ میلیارد تومان خریداری کرد.

گفتنی است در شهرک‌غرب می توان املاک چند سال ساخت را با قیمتی هایی نظیر متری ۷۰ میلیون، ۷۹ میلیون و ۸۶ میلیون نیز یافت.

محدوده

متراژ

سن بنا

قیمت هر متر مربع

قیمت کل

شجریان شمالی

۱۳۴متر

۱۰۴.۴۷۷میلیون

۱۴ میلیارد

شجریان شمالی

۲۴۰متر

نوساز

۱۱۶.۶۶۶میلیون

۲۸ میلیارد

هرمزان

۲۰۸متر

۷۹.۳۲۶میلیون

۱۶.۵۰۰میلیارد

شهرک غرب

۲۰۰متر

نوساز

۸۳میلیون

۱۶.۶۰۰میلیارد

گل افشان شمالی

۱۶۴

۲۲سال

۷۰.۱۲۰میلیون

۱۱.۵۰۰میلیون

بلوار درختی

۶۴متر

۱۲سال

۵۶.۲۵۰میلیون

۳.۶۰۰میلیارد

حافظی

۱۲۵متر

نوساز

۸۶میلیون

۱۰.۷۵۰میلیارد

شهرک غرب

۸۳متر

۱۳سال

۵۲میلیون

۴.۲۳۰میلیارد

شهرک غرب

۶۴متر

۱۵سال

۵۱.۵۶۰میلیون

۳.۳۰۰میلیارد

شهرک غرب

۱۵۰متر

۱۵سال

۱۶۶.۶۶۰میلیون

۲۵میلیارد