به گزارش جهان صنعت نیوز: انجمن کارفرمایان صنعت سیمان در نامه‌ای به کارخانجات، قیمت های جدید سیمان را ابلاغ و از ۳۱ فروردین ماه سال قابل اجرا اعلام کرد.

عبد الرضا شیخان دبیر انجمن سیمان در نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های سیمان خاکستری عضو این انجمن، قیمت‌های جدید سیمان را تعیین و اعلام کرد که این قیمت‌ها از ۳۱ فروردین ماه سال جاری قابل اجرا خواهد بود.