فیلم «غلامرضا تختی» به کاخ جشنواره نرسید
فیلم «غلامرضا تختی» به کاخ جشنواره نرسید

در حالی نوبت نمایش فیلم سینمایی «غلامرضا تختی» با «معکوس» جابه‌جا شده که قرار بود هر فیلمی به نمایشش در جشنواره نرسید یکی از فیلم های رزرو جایگزینش شود.

جهان صنعت نیوز| شنیده‌ها حاکی از این است که فیلم سینمایی غلامرضا تختی اولین فیلم سینمای رسانه‌ها که قرار بود ساعت ۱۵:۳۰ اکران شود، هنوز به کاخ جشنواره نرسیده است.

بر همین اساس «معکوس» جایگزین فیلم غلامرضا تختی شد.