به گزارش جهان صنعت نیوز:  طبق گزارش‌های سازمان‌های جهانی، در آینده نه‌چندان دور شرایط آبی در ایران چالشی می‌شود. بنابراین با توجه به شرایط پیش‌آمده در منطقه خشک و کم آب ایران، نیاز به برنامه‌ریزی صحیح و بلندمدت جهت مقابله با چالش کم‌آبی بیش از گذشته موردتوجه است.

مؤسسه تحقیقات آب، در این زمینه و بر اساس مصوبات جلسه شورای عالی آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت نیرو، اقدام به تدوین «سند راهبردی و نقشه راه فناوری نمک‌زدایی از آب شور» به کارفرمایی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور کرده است. در این سند که در سال ۱۳۹۸ نهایی شد، چشم‌انداز تبیین‌شده در راستای برنامه‌های توسعه کشور و سند چشم‌انداز وزارت نیرو، ایران را در افق ۱۴۲۰ کشوری دارای فناوری‌های نمک‌زدایی مبتنی بر مزیت‌های بومی، با قیمت تمام شده رقابت پذیر در سطح منطقه و کمترین تبعات محیط زیستی تصویر کرده است.

بر همین اساس، فرض شده است که ۱۵ درصد نیاز آب شرب کل کشور در افق یادشده با روش نمک‌زدایی تأمین شده و مجموعاً در بخش شرب و صنعت در کشور، حدود یک درصد آب قابل برنامه‌ریزی (۵.۶ میلیون مترمکعب در روز) از این روش استحصال یابد.

این گزارش حاکی است، از میان ۴۰ فناوری در حال رشد که در این پروژه احصا شده، با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته و اجماع نخبگان صنعت و دانشگاه، روش‌های RO (اسمز معکوس) و NF (نانوفیلتراسیون) در میان روش‌های کوچک‌مقیاس و روش‌های RO و MED (تقطیر چندمرحله‌ای) در میان روش‌های بزرگ‌مقیاس به عنوان روش‌های منتخب تعیین شده‌اند که لازم است سیاست‌گذاری‌های لازم برای توسعه آنها انجام شود.

گفتنی است چالش‌های مربوطه و سیاست‌های لازم جهت رفع آنها نیز با مشورت ذی‌مدخلان در این سند بررسی شد که در قالب برنامه زمانی تا افق ۱۴۲۰ در نقشه راه ترسیم شده است.