فعالیت دولت برای خرید هواپیما اشتباه است
فعالیت دولت برای خرید هواپیما اشتباه است

کاظم زاده رئیس کمیته حمل و نقل کمیسیون عمران مجلس گفت:بازارهای غیررسمی بهترین فضا برای نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی محسوب می شود و شرکت های خصوصی می توانند از این ابزار برای تأمین نیازهای خود استفاده کنند

جهان صنعت نیوز| شادمهر کاظم زاده رئیس کمیته حمل و نقل کمیسیون عمران با اشاره به برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی، گفت: در شرایط کنونی وزارتخانه به دنبال نوسازی این ناوگان از طریق خرید هواپیماهای دست دوم است.

بخش خصوصی اولویت اصلی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی کشور

نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به نظر من بخش خصوصی اولویت اصلی برای فعالیت جهت خرید هواپیماهای جدید و دست دوم است و شرکت های خصوصی و غیر دولتی باید در این عرصه فعال شوند.

فعالیت دولت برای خرید هواپیما اشتباه است

وی تصریح کرد: قطعا فعالیت وزارت راه و شهرسازی و دولت برای خرید هواپیما از کانال های رسمی در شرایط کنونی اشتباه است و قطعا در وضعیت تحریمی باید از راه کارهای دیگر برای نوسازی ناوگان حمل  و نقل هوایی استفاده کرد.

وزارت راه و شهرسازی بودجه کافی را برای خرید هواپیماهای جدید ندارد

کاظم زاده افزود: امروز وزارت راه و شهرسازی بودجه کافی را برای خرید هواپیماهای جدید ندارد و تنها راه کار استفاده از ظرفیت های مالی بخش خصوصی در این عرصه است، البته دولت نیز باید با ارائه تسهیلات مختلف فضا را برای فعالیت بخش خصوصی باز کند.

بازارهای غیررسمی بهترین فضا برای نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: در شرایط کنونی بازارهای غیررسمی بهترین فضا برای نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی و خرید هواپیماهای جدید محسوب می شود و شرکت های خصوصی می توانند از این ابزار برای تأمین نیازهای خود استفاده کنند.

میزان پرواز هواپیما و شاخص های فنی ملاک خرید هواپیماهای دست دوم

وی ادامه داد: عمر هواپیما یکی از فاکتورهای مهم در خرید این محصول است، اما از آن مهم تر و کلیدی تر، میزان پرواز آن هواپیما است، از این رو گاهی اوقات هواپیما به نسبت عمر بالایی دارد ولی عملا پرواز چندانی نداشته و از نظر فنی کاملا سالم است، از این رو می توان این موارد را در لیست خرید قرار داد.

رئیس کمیته حمل و نقل کمیسیون عمران مجلس گفت: در شرایط کنونی دولت باید با اعمال سیاست های جدید شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی در عرصه خرید هواپیما و نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی فراهم کند