به گزارش جهان صنعت نیوز:  مجید عشقی در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس در خصوص وضعیت بازار سرمایه، بیان کرد: از دغدغه نمایندگان در مورد وضعیت بازار سرمایه تشکر می کنیم و امیدواریم با توجه به این دغدغه ها و عزم و اراده تیم اقتصادی دولت، وضعیت بازار به ثبات مناسبی برسد. با توجه به اینکه کمتر از یک ماه است که در سازمان بورس مشغول شده ام، برنامه های خوبی برای بهبود وضعیت و ایجاد ثبات در بازار انجام شده که مهمترین ماموریت ما ایجاد ثبات و بازسازی اعتماد مخدوش شده همه سهامداران است و با توجه به اینکه اعتماد عمومی در پروسه چندین سال از بین رفته، مطمئن هستیم که یکباره باز نمی گردد و به کمک همه سیاستگذاران برای بازگشت اعتماد نیاز داریم.

وی در ادامه با اشاره به برنامه های سازمان بورس برای بهبود وضعیت بازار، بیان کرد: نکاتی که نمایندگان بیان کردند، در این برنامه ها دیده شده و مهمترین برنامه بحث حمایت از حقوق سرمایه گذاران با تاکید بر منافع بلندمدت است. البته بازار سرمایه جایی نیست که ما وجوه مورد نیاز و لازم و ضروری خودمان را در مدت یک تا دو هفته، سودی به دست بیاوریم. بنابراین باید بازار سرمایه را با دید بلندمدت نگاه کنیم.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه تصریح کرد: شما اگر روند شاخص سودآوری بورس را ببینید در بلندمدت این شاخص هیچ مشکلی ندارد، اما نوسانات کوتاه مدت، سرمایه گذاران را اذیت می کند و این نوسانات کوتاه مدت با برنامه ریزی هایی قابل مدیریت است. بحث تامین مالی تولید از این جهت برای بازار مهم است که منافع و سوداوری بلندمدت، شرکت ها را تامین می کند و باعث می شود که سرمایه گذاران از این محل سود ببرند.

وی در ادامه تاکید کرد: تا اوایل سال گذشته کمتر از یکصدهزار نفر فعال بورسی داشتیم و سامانه های نظارتی و معاملاتی بورس برای این تعداد دیده شده بود، در حال حاضر فعالان بازار سرمایه ما میلیونی است و در عرضه های اولیه مشارکت ۵ و ۶ میلیونی سهامداران را داریم، بنابراین به طور حتم باید سامانه های هوشمند نظارتی داشته باشیم. همکاران ما در سازمان بورس از چند ماه گذشته شروع کرده اند و برخی از سامانه ها به بهره برداری رسیده و در حال تکمیل آنها هستیم و هیاتی از مجلس که برای بحث تحقیق و تفحص تعیین می شود، به طور قطع مراجعه خواهند کرد.

عشقی با اشاره به اینکه سامانه های نظارتی بورس باید هوشمند و با مشارکت عامه سهامداران باشد، افزود: برنامه مدونی درخصوص بحث فضای مجازی و کمک گرفتن از عامه سرمایه گذاران برای نظارت بر معاملات و سایر فعالیت های سازمان خواهیم داشت. البته سازمان بورس به تنهایی فارغ از بخش های دیگر اقتصادی نیست و کوچکترین تصمیمی در دولت و مجلس به شکل نوسانات بورس خود را نشان می دهد و این موضوع در تمام دنیا وجود دارد.

رئیس سازمان بورس در پایان بیان کرد: ما نمی توانیم تصمیمی در خصوص قیمت گذاری دستوری بگیریم و بگوییم در بازار بورس اثر نداشته باشد، البته در چند سال گذشته این روند به طور کامل بهبود پیدا کرده و توانستیم بحث های قیمت گذاری دستوری را در برخی صنایع حل کنیم، اما کماکان در برخی صنایع وجود دارد که در سودآوری و اعتماد سرمایه گذاران اثر دارد.