به گزارش جهان صنعت نیوز:   «محمد رشیدی» در نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی گفت: طرح استفساریه تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور، طرح اصلاح ماده ۱۲۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و طرح الحاق ۳ تبصره به ماده ۹۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اعلام وصول شد.

عضو هیات رییسه مجلس افزود: طرح الحاق یک تبصره به بند ۲۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، طرح استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح های تملک دارایی سرمایه ای و طرح تقاضای لغو رسیدگی طبق اصل ۸۸ در مورد طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی نیز اعلام وصول شد.

وی خاطرنشان کرد:  استرداد اصلاح تبصره یک بند ۳ ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی و استرداد طرح ساماندهی ماموریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی نیز اعلام وصول شد.