به گزارش جهان صنعت نیوز:  به نقل از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ، جلسه‌ای مشترک با حضور سید عباس پوریانی حاکم شرع این سازمان، قاسم رسولی فاضل عضو هیأت عالی نظارت و نماینده قوه قضائیه، حسین میرمعینی عضو هیأت مدیره و معاون بهره برداری و فروش اموال منقول، برومند میرزایی پور مدیر جمع‌آوری و نگهداری اموال منقول و حسین قمری مدیر فاوا و امنیت فضای مجازی با محوریت الکترونیکی شدن فرآیند صدور احکام حاکم شرع اموال تملیکی برگزار شد.

عباس پوریانی در این باره اظهار کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، مدیریت‌های استانی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مکلف هستند ضمن رفع ابهامات و نواقص در اظهارنامه متروکه با ذکر نام صاحب کالا، مدارکی از جمله برگ اظهارنامه و قبض انبار گمرک را با مشخصات دقیق کالا از جهت نوع، وزن و غیره و همچنین قبض انبار سازمان در صورت انتقال کالا به همراه فرم اعلامی از طرف دفتر حاکم شرع از طریق این سامانه، به دفتر حاکم شرع ارسال نمایند.

وی در ادامه افزود: در گذشته فرآیند اخذ احکام از سوی حاکم شرع بیش از دو ماه به طول می‌انجامید که با ایجاد این سامانه فرآیند مذکور به ۴۸ ساعت کاهش یافته است و مدیریت جمع‌آوری و نگهداری اموال منقول به عنوان ناظر بر انجام صحیح این فرآیند معرفی شد.

شایان ذکر است الکترونیکی شدن فرآیند صدور احکام حاکم شرع اموال تملیکی در ادامه تحولات و پیگیری‌های مدیرعامل این سازمان در راستای ارتقا سامانه‌ها و با هدف تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های متروکه مورد بهره برداری قرار گرفته است.