به گزارش جهان صنعت نیوز:   واقعیت تلخ اقتصاد ایران اما نشان می‌دهد این‌گونه نیست و پیامدهای تحریم اقتصاد ایران بزرگتر از چیزی است که سعی می‌شود نشان داده شود. کسری بودجه 460 هزار میلیارد تومانی بودجه 1400 و سقوط ارزش ریال ایران در برابر ارزهای معتبر و نرخ فزاینده تورم مواد غذایی تنها بخشی از پیامدهای تحریم به حساب می‌آیند.

در چنین وضعیتی که ایران در میان انواع ابهام‌های رفتاری و انگیزه‌های ناآشکار کشورهای دیگر حتی در میان کشورهای همسایه و سردرگمی‌های آن محاصره شده است و به نظر می‌رسد روزهای مبهم‌تری در پیش داریم متاسفانه به نظر می‌رسد جاده ناهموار شده برجام این روزها با صخره‌های بزرگ و تازه به سوی بسته شدن و ایستایی حرکت طرفین مذاکره یعنی نظام سیاسی ایران و نظام سیاسی آمریکا روبه‌رو شده است. در هفته گذشته ابتدا رابرت مالی نماینده آمریکا در مسائل ایران به ویژه برجام تاکید کرد اگر ایران در گفت‌وگوهای احتمالی دور هفتم خواسته‌های بیشتری طرح کند راه بسته خواهد شد و آمریکا به سوی سایر گزینه‌ها به جای گزینه گفت‌وگوی غیر‌مستقیم پیش می‌رود.

از سوی دیگر وزیر خارجه آمریکا نیز تصریح کرده است سمت‌وسوی دگرگونی‌های ایران در مسیر تولید انرژی هسته‌ای در راهی افتاده که شاید گفت‌وگوی برجامی دیگر قابل دفاع نباشد زیرا منفعتی برای آمریکا نخواهد داشت. گفتار رییس سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای درباره اینکه ایران دسترسی‌ها به محل‌های مورد توافق برای بازدیدها را با محدودیت مواجه کرده است نیز نشانه خوبی از روند مناسبات ایران با این آژانس نیست. از سوی دیگر مقام‌های دولت ایران همچنان باور خود را بر اساس اینکه ایران قصد تولید بمب اتمی ندارد، این آمریکا است که زیاده‌خواهی می‌کند و مساله موشک‌سازی ایران و نیز مناسبات ایران با متحدان منطقه‌ای خود را فاقد اعتبار می‌کند و اینکه باید خواسته‌های ایران به طور کامل و سرضرب اجابت شود را در گفتار خود به کار برده و درنگ در گفت‌وگوها را به رفتار آمریکایی‌ها نسبت می‌دهند. به نظر می‌رسد سرسختی دو طرف هر روز افزون‌تر می‌شود و صخره‌های بزرگ‌تری در مسیر برجام قرار می‌گیرد. از جمله تهدیدهای احتمالی در این راه پر‌فرازوفرود می‌تواند قطع گفت‌وگوها و رفتار خشم‌آلود آمریکا برای تحریم‌های تازه و بستن دریچه‌های گفت‌وگو باشد. باید مراقب باشیم و با لحاظ کردن معادله سود و زیان ادامه وضع فعلی صخره‌ها را از راه برجام دور کنیم.

  • نویسنده : احسان شادی