به گزارش جهان صنعت نیوز:  دکتر بابک نگاهداری، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در اولین رویداد ملی سکوی پرتاب با موضوعیت روش‌های نوین ساخت و ساز که امروز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات برگزار شد، اظهار کرد: باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در ۳۰۰ واحد دانشگاهی دفتر دارد که در جذب، شناسایی و نخبگان دانشگاهی فعالیت می‌کند. این باشگاه در دو سه سال اخیر رویکردهای جدیدی داشته است که نسبت به سال‌های قبل متفاوت است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر داشتن رویکرد فعالیت‌محوری در باشگاه پژوهشگران جوان ادامه داد: از مهم‌ترین برنامه‌های این باشگاه برگزاری مسابقات علمی دانشجویی است و برنامه‌های متنوعی برای توانمندسازی دانشجویان پیگیری کرده‌ایم و باشگاه‌های پایش را راه‌اندازی کرده‌ایم.

دکتر نگاهداری در مورد رویداد ملی سکوی پرتاب با موضوعیت روش‌های نوین ساخت و ساز اظهار کرد: در دو سال اخیر ۳۵۰۰ پایان‌نامه در حوزه عمران و شهرسازی به سرانجام رسید و ۱۳ هزار و ۵۰۰ پایان‌نامه دیگر در حال انجام است. ما در این رویداد ۳۲۰۰ پایان‌نامه را شناسایی و داوری کرده‌ایم که در نهایت ۲۰ پایان‌نامه به عنوان پایان‌نامه برتر شناسایی شدند که از آنها تقدیر شد.

وی اضافه کرد: ما قصد داریم در بهمن‌ماه نیز نیازهای پایان‌نامه‌ای بانک مسکن را شناسایی کنیم که در این راستا ۱۵ تیم تخصصی در حال شکل‌گیری است.