به گزارش جهان صنعت نیوز:  اما نکته جالب از اینجا شروع می شود که محمد غرضی صاحب یکی از همین خط های رند است و نکته جالب تر اینکه او در دهه هفتاد که سیم کارتهای رند وارد بازار شد، وزیر مخابرات بود.

با سید محمد غرضی، تماس گرفتیم تا از او بپرسیم که آیا این سیم کارت به قید قرعه در آن سالها به او واگذار شده یا برای خود پارتی بازی کرده است!

او در گفت و گو با جهان صنعت نیوز می گوید: بعد از گذشت دوره ۱۲ ساله بنده در مخابرات، در شهریور ماه ۱۳۷۶ زمانی که از وزارت خارج شدم، سیم کارتم را از من گرفتند.

غرضی ادامه می دهد: این سیم کارت شش ماه بعد از دوران وزارت و در زمان عارف به من واگذار شد.

او می گوید: شماره سیم کارت من، دو عدد ۱۲ امام، دو عدد ۱۴ معصوم و 114 تا سوره قران دارد.