سلامت مواد غذایی در مناطق سیل زده باید جدی گرفته شود
سلامت مواد غذایی در مناطق سیل زده باید جدی گرفته شود

احتمال آلودگی و فساد در مواد غذایی در مناطق سیل زده در بخش های تولید، توزیع و مصرف مواد غذایی و به تبع آنها تغذیه افراد درگیر در منطقه بحران زده بیشترین اثر را بر سلامت تغذیه ای می گذارد و باید از سوی کمک رسانان جدی گرفته شود.

جهان صنعت نیوز| محمد رضایی  افزود: بلایایی مانند سیل اثرات متفاوتی بر غذا و تغذیه دارند و آموزش برای افزایش آگاهی مردم درباره این اثرات و چگونگی مقابله با آن اهمیت ویژه ای دارد.وی با بیان اینکه اپیدمی بیماری هایی با منشاء غذایی در شرایط بحران سیل بسیار مهم است، اظهار داشت: زیرا مواد غذایی ممکن است توسط آب های آلوده به وسیله انواع فاضلاب های خانگی و صنعتی آلوده شده و غیر قابل مصرف شوند.

رضایی ادامه داد: در جریان سیل ممکن است آب منابع و مخازن به وسیله فاضلاب ها و باکتری های بیماریزای موجود در مزارع آلوده شده و موجب آلودگی مواد غذایی شود و این مشکل در مناطق روستایی به دلیل نزدیکی محل زندگی دام ها با انبار غذا و آشپزخانه بیشتر است، زیرا احتمال آلودگی مواد غذایی و وسایل پخت پز با فضولات حیوانی وجود دارد.این متخصص تغذیه تصریح کرد: همچنین ممکن است به دلیل عدم استفاده از سیستم فاضلاب شهری، آب چاه ها و منابع آب شرب با فضولات انسانی و حیوانی آلوده شوند.

 بسته بندی مناسب امکان آلودگی مواد غذایی را کاهش می دهد

رضایی گفت: بسته بندی مناسب امکان آلودگی مواد غذایی را در مناطق سیل زده کاهش می دهد و مردم این مناطق باید قبل از مصرف مواد غذایی از سالم بودن آن مطمئن شوند.

متخصص تغذیه افزود: به خطر افتادن امنیت غذایی خانوار به دلیل از بین رفتن ذخایر مواد غذایی یا آلودگی آنها و کاهش قدرت دسترسی به مواد غذایی به دلیل از دست رفتن سرمایه زندگی افراد، اپیدمی بیماری های منتقله از آب و غذا مانند اسهال، وبا، از بین رفتن مراکز ذخیره مواد غذایی از جمله سیلوها، انبارها و سردخانه ها، تخریب مراکز تولید مواد غذایی و آلودگی منابع آب و یا تخریب منابع مخازن و خطوط انتقال آب از اثرات سیل است که مردم را دچار مشکل می کند.
وی خاطرنشان کرد: ضرورت دارد مسئولان و امداد رسانان به آسیب فیزیکی و روحی افراد پس از بحران سیل توجه ویژه کنند زیرا دریافت غذایی این افراد دست خوش تغییرات خواهد شد.

رضایی تاکید کرد: باید از متخصصان روانشناس کمک گرفته شود تا شوک حاصل از این بلایا، از بروز سوءتغذیه احتمالی در آینده در افراد سیل زده جلوگیری شود.

 توجه خاص به سلامت گروه های آسیب پذیر 

متخصص تغذیه ادامه داد: باید به گروه های آسیب پذیر در مناطق سیل زده توجه بیشتری شود زیرا به دلیل شرایط سنی و جسمی در برابر تبعات ناشی از بحران مقاومت کمتری داشته و احتمال مرگ و میر آنها بیشتر است.

رضایی اظهار داشت: گروه هایی مانند کودکان زنان باردار و سالمندان از جمله این گروه ها هستند و این افراد به دلیل شرایط جسمی و روانی خود مستعد ابتلا به انواع عوارض فوری و طولانی مدت حاصل از سیل بوده و امکان ایجاد سوءتغذیه در این گروه ها بیشتر از همه وجود دارد و نیازمند توجه بیشتری در محاسبه سبدهای غذایی و خدمات سلامت هستند.