به گزارش جهان صنعت نیوز: همان‌طور که کاظم غریب‌آبادی نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین گفته است: «مبنای تیم مذاکره‌کننده نیز اصولی است که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سیاست نظام در این رابطه تعیین شده است. هیات مذاکره‌کننده در وین نتایج گفت‌وگوها را به طور منظم به مقامات عالی نظام جهت بررسی و اخذ تصمیمات لازم، گزارش می‌دهد.» به این ترتیب معلوم می‌شود که وزارت خارجه در حقیقت به نمایندگی از نظام سیاسی در وین حاضر شده و با نظارت و رهبری نهادهای بالادستی کار را ادامه می‌دهد، اما به نظر می‌رسد برخی دیدگاه‌ها و رسانه‌ها این را باور ندارند یا نقش مکمل را بازی می‌کنند و خبرهای ارائه‌شده مدیریت مذاکره‌کننده را نفی می‌کنند. یکی از رسانه‌ها در همین‌باره نوشته است: «چرا برخی مقامات دولتی و رسانه‌های وابسته اخبار را به نحو دیگری از وین مخابره می‌کنند؟ به نظر می‌رسد نحوه اطلاع‌رسانی‌های مبهم و بدون ذکر جزئیات و اظهار پیشرفت غیرواقعی بیش از آنکه ربطی به واقعیت مذاکرات در وین و رفع تحریم‌ها داشته باشد، مصرف داخلی و به ویژه انتخاباتی دارد.»

واقعیت ایران اما چیزی نیست که با دیدگاه منتقدان دیپلماسی و منتقدان گفت‌وگو با کشورهای مخالف سازگار باشد. حقیقت ایران در این روزها با دشواری‌های ساختاری روبه‌رو است و در میان همه دشواری‌ها مقوله آب، نان، پوشاک و مسکن شهروندان به نقطه خطرناکی رسیده و به نظر می‌رسد نیاز ایران به پوست‌اندازی در تعامل با جهان آشکارتر از همیشه شده است. اگر ایران به اندازه‌ای نیرو، توانایی و قدرت اقتصادی و سیاسی در جهان و حتی منطقه داشت که هرچه می‌خواست آن را با شتاب انجام می‌داد شاید حرف منتقدان درست بود اما این‌گونه نیست.

به همین دلیل است که ایران در فضایی تازه قرار گرفته و به سوی دیپلماسی می‌رود و می‌خواهد گره‌های کار در منطقه و در جهان را از راه گفت‌وگو به شکل‌های گوناگون باز کند. این خبر که امروز در رسانه‌های جهان منتشر شده که ایران و عربستان در عراق در حال گفت‌وگو هستند نشانه‌ای از پوست‌اندازی نگاه به جهان و منطقه است. تجربه جهان نشان می‌دهد برای اینکه آرمان‌ها و باورهای رهبری و نظام سیاسی یک کشور راه خودش را در دنیای امروز باز کند تنها راه گفت‌وگو و نشان دادن کامیابی‌های نظام سیاسی در حل مسائل مردم است. راهبردهای کامیاب ویتنام و چین در دهه‌های تازه‌سپری‌شده همین را نشان می‌دهد؛ گفت‌وگو کن از امکان و نیروی جهانی برای نیرومند شدن بهره‌برداری کن و حرف خودت را نیز بزن. پوست‌اندازی سیاست خارجی و گفت‌وگو با جهان نیاز ملی است و منتقدان دولت فعلی نباید به بهانه‌های سخیف این پوست‌اندازی را تخریب کنند. تجربه می‌گوید: زنده‌باد دیپلماسی، زنده‌باد آشتی و تجارت.