به گزارش جهان صنعت نیوز:  دکتر علیرضا زالیروز شنبه در حاشیه راه اندازی مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در دانشگاه علامه طباطبایی در جمع خبرنگاران گفت: تعداد تزریق روزانه ای که لازم است در واکسیناسیون جمعی تهران به آن برسیم، عدد ۱۵۰ هزار دز است که می توان به این تعداد رسید.

وی ادامه داد: واکسن کرونا اعم از تولید داخل یا وارداتی به عنوان شرط اصلی رسیدن به این عدد باید در اختیار مراکز تجمیعی قرار گیرد.

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران به افزایش تعداد مراکز تجمیعی واکسن کرونا اشاره کرد و گفت: اضافه شدن مراکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا نوید افزایش تزریق واکسن در تهران را می دهد.

زالی داد: با توسعه مراکز تجمیعی که در دستور کار قرار دارد، می توان به آمارهای بهتری در این زمینه رسید.

یکصد و هشتمین مرکز تجمیعی واکسیناسیون واقع در دانشگاه علامه طباطبایی امروز با حضور جمعی از مسوولان دانشگاهی راه اندازی شد.