به گزارش جهان صنعت نیوز:  میزان مصرف برق بخش صنایع روزگذشته که روز تعطیل بود به پنج هزار و ۲۲۴ مگاوات رسید این میزان مصرف از هفدهم تیرماه در بخش صنایع آغاز شده و همچنان تداوم دارد.

روند مصرف برق بخش صنایع درساعت ۲۱ و ۴۷ دقیقه گرچه نسبت به ساعت ۱۴ و ۴۸ دقیقه کمی کاهش یافت و به پنج هزار و پنج مگاوات رسید اما در عین حال نسبت به هفته‌های قبل افزایش مصرف را نشان می‌دهد.

کاهش مصرف در سایر بخش‌ها

روند مصرف برق در سایر بخش در روز گذشته کاهشی شد به گونه ای که در ساعت ۱۴ و ۴۸ دقیقه میزان مصرف در این بخش ها به ۵۲ هزار و ۸۲۹ مگاوات کاهش یافت.

 میزان مصرف برق اما در شب گذشته روند کمی افزایشی به خود گرفت و به ۵۴ هزار و ۱۹۶ مگاوات رسید که این میزان مصرف در مقایسه با مدت مشابه پارسال که ۵۱ هزار و ۶۴۸ مگاوات بود هم افزایش نشان می‌دهد.

روز گذشته میزان ذخیره برق کشور در ساعت ۲۱ و ۴۷ دقیقه به یک هزار و ۶۵ مگاوات رسید و نیز میزان تولید برق از منابع تجدیدپذیر هم هفت هزار و ۸۸۹ مگاوات شد.