به گزارش جهان صنعت نیوز:  بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی معاونت طرح و برنامه وزارت صمت، تعداد کارت‌های بازرگانی صادر شده در ۲ ماه نخست سال جاری با رشد ۶۳.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال ۹۹، از ۶۶۱ فقره به یک هزار و ۸۲ فقره افزایش پیدا کرده است.

همچنین در این مدت، تعداد ۲۴ پروانه فنی و مهندسی (رشد ۷۱.۴ درصدی)، ۳ جواز تأسیس مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی و ۳۴ فقره جواز خدمات فنی و مهندسی (رشد ۲۱.۴ درصدی) صادر شده است.

این در حالی است که تعداد پروانه‌های صنفی صادر شده در این بازه زمانی (فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰) با ۲۹ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ به ۶۵ هزار و ۷۲۰ فقره کاهش پیدا کرده است.