به گزارش جهان صنعت نیوز: دولت‌ها برای جلوگیری از افزایش تورم و نقدینگی ، پول واقعی مردم را به سمت شبه پول هدایت می‌کنند. منظور از شبه پول، نوعی از سپرده‌های مدت‌دار است که امکان نقد شدن آن و هزینه کردن آن به آسانی مقدور نیست. اوارق قرضه، سپرده‌های بلندمدت، اسناد خزانه یا هرگونه اوراقی که نقد شدن آن نیاز به صرف زمان داشته باشد، شبه پول است.

براساس آمار بانک مرکزی در خرداد امسال، شبه پول به میزان ۲ هزار و ۹۷۹ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۸.۲ درصد رشد داشت.

در خردادماه امسال، سپرده‌گذاران مبلغ ۲۲۹ هزار میلیارد تومان را به صورت قرض الحسنه پس انداز در اختیار بانک‌ها قرار دادند که نسبت به خرداد سال گذشته ۴۸.۹ درصد رشد داشته است.

همچنین در دوره مذکور با توجه به نوسانات سکه، طلا و دلار، سپرده‌های کوتاه مدت نیز مورد استقبال افراد بود و یک هزار و ۷۰ هزار میلیارد تومان به صورت سپرده کوتاه مدت موجودی بانک‌ها بوده است. در برابر استقبال از سپرده‌های کوتاه مدت، سپرده‌های بلندمدت یک تا پنج ساله کم بوده است به گونه‌ای که سپرده یک ساله ۹.۹ درصد، سه ساله ۶۰ درصد و پنج ساله ۱۷.۸ درصد کاهش یافته است.

البته براساس آمار میزان شبه پول در سه سال گذشته روند رو به رشدی داشته است و از یک هزار و ۶۶۹ هزار میلیارد تومان در خرداد ۹۸ به میزان ۲ هزار و ۹۷۹ هزار میلیارد تومان در خرداد ۱۴۰۰ رسیده است.