به گزارش جهان صنعت نیوز: توسعه میدان مشترک پارس جنوبی در ایران از اویل دهه ۸۰ شمسی آغاز شد. در ابتدا تولید ایران از این میدان ۵۶ میلیون متر مکعب در روز بود و این میزان به تدریج با بهره‌برداری از فازهای مختلف افزایش پیدا کرد.

با این حال ضرب آهنگ توسعه پارس جنوبی همواره یکسان نبوده است. سال‌هایی توسعه با شتاب دنبال می‌شده و در سال‌هایی نیز با کندی همراه بوده است.

در این میان البته تولید گاز و برداشت از مخزن مشترک در اولویت قرار داشته است،  زیرا در غیر این صورت طرف قطری سهم بیشتری را به خود اختصاص می داد.

این برداشت به تدریج افزایش پیدا کرد تا جایی که در سال ۹۲، سهم ایران از برداشت گاز حدود ۲۸۰ میلیون متر مکعب در روز بود. یک دهه قبل از این مقطع،  قطر تولید خود را افزایش داده بود و در تولید گاز از مخزن پارس جنوبی سهمی به مراتب بیشتر از ایران داشت.

با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، برای جبران این عقب‌ماندگی در برداشت، ‌ اولویت‌بندی توسعه فازهای پارس جنوبی در دستور کار قرار گرفت و فازهای پارس جنوبی یک به یک وارد مدار شد تا آنجا که حالا و بعد از ۷ سال ظرفیت تولید گاز ایران از پارس جنوبی به ۷۰۰ میلیون متر مکعب در روز رسیده و ۷۵ درصد از گاز مصرفی ایران در حوزه پارس جنوبی تولید شود.  

در ۲۰ سال گذشته برای رسیدن به ظرفیت ۷۰۰ میلیون متر مکعبی تولید گاز از پارس جنوبی در ۲۰ سال گذشته، ۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.

به لحاظ سرمایه‌گذاری تا پیش از دولت یازدهم، ۵۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در پارس جنوبی انجام شده بود و در هفت سال گذشته نیز ۲۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید صورت گرفته است، با این حال از سال ۹۲ به بعد یعنی تنها در ۷ سال، ظرفیت تولید گاز از این میدان ۲.۵ برابر شده است.

بررسی ها نشان می دهد تا انتهای سال ۹۱ در مجموع ۱۰۸ حلقه چاه گازی وارد مدار شد،  اما در هفت سال گذشته ۲۲۸ حلقه چاه جدید حفاری شده و در مجموع ۳۳۶ حلقه چاه در مدار تولید قرار دارد.

همچنین ۱۱ سکوی دریایی تا سال ۹۲، در میدان مشترک پارس جنوبی نصب شده بود، در حالی که در طول فعالیت دولت تدبیر و امید ۲۶ سکوی جدید نصب شده و اکنون ۳۷ سکو در دریا وظیفه تولید گاز را بر عهده دارند.

علاوه براین به لحاظ خط لوله ۱۰۵۰ کیلومتر تا سال ۹۲ احداث شده در حالی که در هفت سال گذشته، دو هزار و ۱۶۰ کیلومتر خط لوله جدید نصب شده و اکنون سه هزار و ۲۰۰ کیلومتر خط لوله دریایی در پارس جنوبی وظیفه انتقال گاز از دریا به پالایشگاه‌های خشکی را بر عهده دارند.

پیرامون ردیف‌های پالایشی نیز تا سال ۹۲، تعداد ۲۰ ردیف پالایشگاهی، گاز را تصفیه و آماده تزریق به خطوط سراسری کرده بود،  اما در مدت هفت سال ۳۰ ردیف جدید پالایشی وارد مدار شد و در مجموع اکنون ۵۰ ردیف عملیاتی همچنین در مدار تولید قرار دارد.

همچنین در مورد تولید نیز تا پیش از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، ۲۸۰ میلیون متر مکعب گاز در روز از مخزن مشترک پارس جنوبی تولید می‌شد که این میزان در هفت سال گذشته به ۷۰۰ میلیون متر مکعب رسیده و  ۴۱۸ میلیون متر مکعب در روز به ظرفیت تولید اضافه شده است.

این اقدامات باعث شد تا تولید گاز غنی ایران از میدان مشترک پارس جنوبی که در سال ۹۲،  ۹۶ میلیارد متر مکعب در سال بود، در سال ۹۸ به ۲۳۰ میلیارد متر مکعب برسد. در سال های ۹۲ تا ۹۸، در مجموع حدود ۱.۱ هزار میلیارد متر مکعب گاز از این میدان توسط ایران برداشت شده است.  

این اعداد نشان می‌دهد که به طور متوسط سالانه ۱۷ درصد به تولید ایران از میدان مشترک پارس جنوبی افزوده شده و در مجموع تولید ایران از این میدان ۱۵۰ درصد رشد را ثبت کرده است.